Γιατί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πρέπει να ενσωματωθεί στο οικιακό δίκτυο;

Ένας τομέας που χρήζει έρευνας και ίσως αποτελέσει λύση στη μείωση της μεγάλης ηλεκτρικής κατανάλωσης των σπιτιών είναι η αμφίδρομη φόρτιση και η κατά προέκταση ενσωμάτωση του…
Read More...