Σε ρυθμούς Κυκλικής Οικονομίας «κινείται» η L’Oreal Hellas

Με το νέο πρόγραμμα L'Oreal For The Future, το όραμα του ομίλου δεν είναι μόνο ο περιορισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του αλλά και η καλλιέργεια καταναλωτικής κουλτούρας- φιλικής προς το περιβάλλον.

Χθες (4/7/2022) η L’ Oreal Hellas παρουσίασε τα αποτελέσματα και τους κεντρικούς στόχους του προγράμματος L’Oreal For The Future. 

Παρουσία του Alex Davison, Γενικός Διευθυντής L’Oreal Hellas, της Δήμητρας Πετρίδη, Corporate Affairs & Engagement Director, του Φίλιππου Μιχόπουλου, Υπεύθυνος το προγράμματος L’ Oreal for the future, του Δρ. Αναστάσιου Δημαλέξη, Σύμβουλος του προγράμματος βιωσιμότητας και του Ιωάννη Ηλιόπουλου, CEO και Co-Founder της we4all, συζητήθηκαν οι δεσμεύσεις του ομίλου και οι μελλοντικές δράσεις με στόχο την συμμόρφωση στους στόχους βιωσιμότητας που έχουν θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη.

Όπως επισήμανε ο Alex Davison«Τα όρια στα οποία πρέπει να κινείται η ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει να περιοριστεί, καθώς αν υπάρξει παραβίασή τους καταλήγουμε να καταστρέφουμε το περιβάλλον».

Στόχος του προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης είναι η επέκταση του βιώσιμου οικοσυστήματος και της «πράσινης» κουλτούρας σε όλο το φάσμα του ομίλου L’Oreal.

Συγκεκριμένα, η L’ Oreal έχει θέσει ως στόχο την ανάδειξή της σε μια Low Carbon Emissions εταιρεία.

Όραμα του ομίλου δεν είναι μόνο ο περιορισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του, αλλά και η καλλιέργεια καταναλωτικής κουλτούρας- φιλικής προς το περιβάλλον.

Με τον αριθμό των πελατών της εταιρείας να ανέρχονται στους 1,5 δισ. η εκπαίδευση τους για την αφομοίωση ηθικότερων και βιωσιμότερων συνηθειών αποτελεί μια σημαντική αλλαγή.

Το 58% των συνολικών ενεργειών της L’Oreal είναι Carbon Neutral, το εργοστάσιο της στο Kentucky αξιοποιεί πηγές ανανεώσιμης ενέργειας με την χρήση ηλιακών πάνελ ενώ το νερό που χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας ανακυκλώνεται μέσω μιας τεχνολογίας water loop. 

Όλες οι εγκαταστάσεις του ομίλου καταναλώνουν «πράσινη» ενέργεια, το κέντρο διανομής στον Αυλώνα αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η θέρμανση του χώρου πραγματοποιείται με φυσικό αέριο, ενώ στον εξωτερικό χώρο εκτός από ηλιακά πάνελ έχει διαμορφωθεί ένα οικοσύστημα βιοποικιλότητας όπου διάφορα έντομα και ερπετά κυκλοφορούν. Με την βοήθεια του Δρ. Αναστάσιου Δημαλέξη, πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της βιοποικιλότητας της περιοχής του Αυλώνα και με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός ενός οικοσυστήματος που εναρμονίζεται με το περιβάλλον που φιλοξενείται το κέντρο διανομής.

«Η Σημασία της Βιοποικιλότητας είναι τεράστια και ο τρόπος διαβίωσης μας οφείλει να εναρμονίζεται με αυτή. Στην Ελλάδα φιλοξενείται σχεδόν το 1/4 των φυτών της Ευρώπης και το 2% των ζώων ολόκληρου του πλανήτη» επισήμανε ο ίδιος.

Με την δημιουργία χώρων πρασίνου η L’Oreal τονίζει την σημασία ύπαρξης της φύσης όχι μόνο σε υπαίθριες περιοχές αλλά και στα αστικά κέντρα.

Το Roof της L’Oreal κινείται στην ίδια λογική.

Η τσιμεντένια ταράτσα των κεντρικών γραφείων της εταιρείας έχει μετατραπεί σε έναν κήπο που φιλοξενεί διάφορα είδη εντόμων.

Οι νησίδες πρασίνου ενώνουν τον έναν χώρο με τον άλλον, αυξάνοντας των ζωτικό χώρο της άγριας ζωής στα αστικά κέντρα. Με την πρωτοβουλία αυτή, η L’Oreal επιθυμεί να αποτελέσει ένα πρότυπο προς μίμηση και για τις άλλες εταιρείες προκειμένου να προβούν και οι ίδιες σε τέτοιες «πράσινες» ενέργειες. Τέτοιου είδους συντονισμένες πρωτοβουλίες συμβάλλουν στο όραμα δημιουργίας οάσεων στα αστικά κέντρα καθώς στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είχε στην περιοχή ο περιορισμός του Ρέματος Χαλανδρίου.

Καλλυντικά, είδη περιποίησης και Κυκλική Οικονομία

Στο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης, η εταιρεία χρησιμοποιεί βιώσιμα υλικά για την παραγωγή των Stand της τα οποία είτε επαναχρησιμοποιεί είτε τα έχει κατασκευάσει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποσυναρμολογούνται εύκολα και να ανακυκλώνονται γρήγορα, σχεδιασμένα με 100% οικολογική τεχνογνωσία.

Επίσης, έμφαση δίνεται στην διαχείριση του τέλους ζωής των υλικών και στην αξιοποίηση πιστοποιημένων υλικών PFC με βάση τις αρχές που επιτάσσει το μοντέλο κυκλικής οικονομίας.

Πάνω από το 30% υλικών που αξιοποιεί η εταιρεία προέρχεται από ανακυκλωμένα υλικά, ενώ συχνά δίνει δεύτερη ευκαιρία σε αντικείμενα που υπό άλλες συνθήκες θα κατέληγαν στα σκουπίδια.

Για παράδειγμα τα παλιά χαρτοκιβώτια περνάν από Shredder και χρησιμοποιούνται σαν προγέμισμα για την αποστολή δεμάτων, ενώ με την βοήθεια του μάρκετινγκ πραγματοποιούνται συντονισμένες ενέργειες και προβλέψεις για την παραγωγή του αναγκαίου όγκου προϊόντων για κάθε αγορά – αποφεύγοντας την υπερ-παραγωγή κωδικών.

Επίσης το 94% των πρώτων υλών για την παραγωγή προϊόντων έχουν συλλεχθεί με βιώσιμο τρόπο χωρίς οι ενέργειες της εταιρείας να έχουν ως αποτέλεσμα την αποψίλωση δασών ή την καταστροφή οικοσυστημάτων. Μάλιστα, οι περισσότεροι κωδικοί της L’Oreal βασίζονται σε φυσικά υλικά, όπως ο πηλός.

Διαβάστε περισσότερα στο StartupperGR.

Comments are closed.