Περιφέρεια Κρήτης: Σημαντική διάκριση για την «πράσινη» δράση της

Η Περιφέρεια βραβεύτηκε για την επιτυχή της δράση στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας

Σημαντική διάκριση απέσπασε η Περιφέρεια Κρήτης για την επιτυχή της δράση στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας, με τη βράβευσή της κατά την ολοκλήρωση του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου CIRCLE THE MED-THE MEDITERRANEAN FORUM, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο.

Το βραβείο παρέλαβε ο Γιώργος Αλεξάκης, εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Κρήτης επί Ευρωπαϊκών-Διεθνών Θεμάτων και αντιπρόεδρος CPMR για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Όπως δήλωσε ο κ. Αλεξάκης, «η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί την πρωτοπόρα ελληνική περιφέρεια που εγκαινίασε δράσεις και έργα για την Κυκλική Οικονομία τα τελευταία χρόνια, ενεργοποιώντας τους τοπικούς φορείς και επαγγελματικούς κλάδους της Κρήτης. Για το σκοπό αυτό αξιοποιεί το περιφερειακό της χρηματοδοτικό πρόγραμμα, έχοντας παράλληλα εξειδικεύσει σχετικές επενδυτικές προτεραιότητες στην επικαιροποιημένη της Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. Επιπλέον αξιοποιεί δεκάδες διαπεριφερειακές συνεργασίες μέσα από ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας από όλη την Ευρώπη».

Comments are closed.