Enel: Ένα Ταξίδι στην Κυκλική Οικονομία

Στο «Ταξίδι στην Κυκλική Οικονομία του Ομίλου Enel», η Enel περιγράφει τις διάφορες σφαίρες δράσης της κυκλικής της μετάβασης, προσφέροντας πρακτικά παραδείγματα τεχνολογιών και έργων που έχει αναλάβει ο Όμιλος, τα οποία στηρίζονται πάντα στην καινοτομία

Η Enel έδωσε σήμερα σε διαδικτυακή κυκλοφορία το έγγραφο με τίτλο «Ένα Ταξίδι στην Κυκλική Οικονομία του Ομίλου Enel: Στρατηγική, Έργα κι Αποτελέσματα». Σε αυτό αναφέρονται οι τρέχουσες προσπάθειες του Ομίλου, μέσω πρωτοβουλιών και έργων, στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της συνολικής στρατηγικής της Εταιρείας.

«Με αυτό το έγγραφο, θέλαμε να εξηγήσουμε τις προκλήσεις, τα επιτεύγματα και τις δυνατότητες της κυκλικής μετάβασης του Ομίλου Enel όσο το δυνατόν πιο απλά και ξεκάθαρα», δήλωσε ο Francesco Starace, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Enel. «Η κυκλική οικονομία αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα μιας εταιρείας, καθώς επιτρέπει στις επιχειρήσεις όχι μόνο να αποδεσμευθούν από την κατανάλωση νέων μη ανανεώσιμων πόρων, αλλά και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα υπάρχοντα αγαθά και περιουσιακά στοιχεία, επιτρέποντάς τους να επαναχρησιμοποιούνται με βιώσιμο τρόπο. Η προσέγγιση της Enel για την κυκλική οικονομία είναι πλήρως ενσωματωμένη στους στόχους μας για απαλλαγή από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και μεταφράζεται σε συγκεκριμένες ενέργειες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από τα αρχικά στάδια σχεδιασμού και προμήθειας έως τη διαχείριση του τέλους ζωής και την ανάκτηση πρώτων υλών».

Το έγγραφο, το οποίο καλύπτει όλες τις δραστηριότητες, χωρίζεται σε τρεις τομείς:
Νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία περιγράφουν τον τρόπο υιοθέτησης μοντέλων που βασίζονται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Πρώτες ύλες, που εστιάζουν στην κυκλική και βιώσιμη προσέγγιση του Ομίλου στις πρώτες ύλες, όσον αφορά την πρόβλεψη αναγκών και επιπτώσεων αλλά και την ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτόμων και «κυκλικών» λύσεων, σε συνεργασία με ολόκληρο το οικοσύστημα του Ομίλου.

Μοντέλο πόλης, όπου περιγράφονται οι προσπάθειες του Ομίλου για τον καθορισμό ενός κυκλικού μοντέλου πόλης, σε συνεργασία με εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς και φορείς, παράλληλα με την ανάπτυξη νέων λύσεων και έργων.

Επιπλέον, αυτό το έγγραφο εμβαθύνει σε μια σειρά ενεργειών διευκόλυνσης (όπως δραστηριότητες στον τομέα της διoίκησης και της ψηφιοποίησης) που αποσκοπούν στην εφαρμογή ενός κυκλικού αναπτυξιακού μοντέλου, δηλαδή ενός μοντέλου που δεν εξαρτάται από την κατανάλωση πόρων, προστατεύει το περιβάλλον μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων και την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, προωθεί τη χρήση ανανεώσιμων πηγών και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, ενώ παράλληλα είναι οικονομικά ανταγωνιστικό, καινοτομώντας και επανασχεδιάζοντας την αλυσίδα αξίας.

Στο «Ταξίδι στην Κυκλική Οικονομία του Ομίλου Enel», η Enel περιγράφει τις διάφορες σφαίρες δράσης της κυκλικής της μετάβασης, προσφέροντας πρακτικά παραδείγματα τεχνολογιών και έργων που έχει αναλάβει ο Όμιλος, τα οποία στηρίζονται πάντα στην καινοτομία. Για παράδειγμα, υπάρχει το έργο για τη μετατροπή του εργοστασίου φωτοβολταϊκών μονάδων 3Sun στην Κατάνια της Ιταλίας σε Gigafactory. Μάλιστα, η Enel έχει υπογράψει συμφωνία χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το έργο, και αυτή τη στιγμή εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής ανακυκλώσιμων υλικών στην παραγωγική διαδικασία. Ένα άλλο παράδειγμα καινοτομίας και κυκλικής οικονομίας μπορεί να βρεθεί στο έργο που στοχεύει στην εύρεση λύσεων βιομηχανικής ανακύκλωσης για μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων, το οποίο ξεκίνησε στην Ιταλία σε συνεργασία με άλλες εταιρείες, ως μέρος του IPCEI (Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος).

Η Enel, η οποία γιορτάζει φέτος την 60ή της επέτειο, είναι μια πολυεθνική εταιρεία ενέργειας και ηγέτιδα δύναμη στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ο μεγαλύτερος ιδιωτικός φορέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο κορυφαίος φορέας εκμετάλλευσης δικτύου, με βάση τον αριθμό τελικών χρηστών, και ο μεγαλύτερος φορέας λιανικής ανά πελατειακή βάση. Ο Όμιλος είναι ο παγκόσμιος ηγέτης ανταπόκρισης στη ζήτηση και η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία κοινής ωφέλειας με βάση τον δείκτη EBITDA.

Η Enel είναι παρούσα σε 30 χώρες παγκοσμίως, παράγοντας ενέργεια με συνολική ισχύ περίπου 93 GW.

Η Enel Grids, η παγκόσμια επιχειρηματική γραμμή του Ομίλου αφιερωμένη στη διαχείριση της υπηρεσίας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως, παρέχει ηλεκτρική ενέργεια μέσω ενός δικτύου περίπου 2,3 εκατομμυρίων χιλιομέτρων σε περίπου 76 εκατομμύρια τελικούς χρήστες. Ο Όμιλος παρέχει ενέργεια σε περισσότερα από 70 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις. Η Enel Green Power, με τη σειρά της, έχει συνολική ισχύ άνω των 56 GW και ένα μείγμα παραγωγής που περιλαμβάνει αιολική, ηλιακή, γεωθερμική και υδροηλεκτρική ενέργεια, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, εγκατεστημένες σε Ευρώπη, Αμερική, Αφρική, Ασία και Ωκεανία. Το Enel X Global Retail, η παγκόσμια επιχειρηματική γραμμή προηγμένων ενεργειακών υπηρεσιών της Enel, έχει συνολική ισχύ περίπου 8,2 GW ανταπόκρισης ζήτησης που διαχειρίζεται παγκοσμίως και έχει εγκαταστήσει 65 MW χωρητικότητας. Επιπλέον, η Enel X Way είναι η νέα εταιρεία του Ομίλου πλήρως αφοσιωμένη στην ηλεκτροκίνηση, διαχειριζόμενη σχεδόν 430.000 δημόσια και ιδιωτικά σημεία φόρτισης EV παγκοσμίως, τόσο άμεσα όσο και μέσω συμφωνιών διαλειτουργικότητας.

Comments are closed.