Innowise Scale: Στηρίζει καινοτόμες λύσεις για καλύτερη διαχείριση του νερού

Το πρόγραμμα Innowise Scale υποστηρίζει νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (startups και scaleups) οι οποίες εργάζονται πάνω σε καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες που επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση του νερού, τη βελτιστοποίηση της σχέσης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης νερού και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας στην κλιματική αλλαγή.

Το πρόγραμμα Innowise Scale υποστηρίζει νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (startups και scaleups) οι οποίες εργάζονται πάνω σε καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες που επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση του νερού, τη βελτιστοποίηση της σχέσης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης νερού και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας στην κλιματική αλλαγή.

Το Innowise Scale επιταχύνει την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων παρέχοντας στις επιχειρήσεις εξατομικευμένη καθοδήγηση και εκπαίδευση, και συνδέοντάς τες με τελικούς χρήστες από τον βιομηχανικό αλλά και τον δημόσιο τομέα, με στόχο την επίλυση των τρεχόντων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες απαντούν σε πραγματικές προκλήσεις που θέτουν οι τελικοί χρήστες (κάτοχοι προβλημάτων).

Η τρίτη χρονιά του προγράμματος ξεκίνησε τον Μάιο του 2022, και συγκέντρωσε 40 κορυφαίες επιλεγμένες νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 5 κατόχους προβλημάτων (problem holders) που εργάζονται στον χώρο της διαχείρισης νερού. Δύο από αυτούς βρίσκονται στην Ελλάδα: η ΔΕΥΑ Πυλαίας/Χορτιάτη και ο Δήμος Νισύρου, οι οποίοι αναζητούν λύσεις σχετικά με τη λειψυδρία.

Μετά από την εκδήλωση δικτύωσης (matchmaking) που έλαβε χώρα στις 5-6 Οκτωβρίου στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, εντοπίστηκαν 14 εταιρείες από όλη την Ευρώπη για να παρέχουν καινοτόμες λύσεις τόσο στη ΔΕΥΑ Πυλαίας/Χορτιάτη όσο και στον Δήμο της Νισύρου. Οι εταιρείες Fuelics (Ελλάδα), Agualytics (Ισπανία), Iberponics/AMBERSEA (Πορτογαλία), Pelagoo (Ελλάδα), SolarDew (Ολλανδία), Agua de Sol (Γαλλία) και Cartometrics (Ισπανία) ορίστηκαν να σχεδιάσουν λύσεις για τον Δήμο Νισύρου, λόγω της εμπειρίας τους στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε απομονωμένες περιοχές, όπως τα μικρά νησιά. Αντίστοιχα οι εταιρείες SatGeo (Βουλγαρία), WaterShed Monitoring (Γαλλία), SanChip (Ιταλία), Ablute (Πορτογαλία), Aegir (Γαλλία), Aonchip (Ισπανία) και SpaceCrops (Ουγγαρία) επέλεξαν την δημιουργία λύσεων για τη ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πυλαίας – Χορτιάτη είναι υπεύθυνη για τις υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη. Οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει είναι η διασφάλιση της επάρκειας αλλά και της ποιότητας του νερού και η ορθολογική διαχείριση του νερού καθ’ όλη την αλυσίδα μεταφοράς και διανομής.

Ως δημόσια αρχή, ο Δήμος Νισύρου είναι, μεταξύ άλλων, υπεύθυνος για τις υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων στο νησί της Νισύρου. Μερικές από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει αφορούν τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ενεργειακή θωράκιση και αυτονομία, την ορθολογική διαχείριση των λυμάτων και την αναζήτηση καινοτόμων λύσεων που λαμβάνουν υπόψη στις γεωλογικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και την ιστορία του νησιού.

Οι 14 εταιρείες που ορίστηκαν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ΔΕΥΑ Πυλαίας/Χορτιάτη και του Δήμου Νισύρου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις λύσεις τους στις διαδικτυακές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Νερό και αειφορία: Προοπτικές για το 2030, του EIT Community Water Scarcity. Η πρώτη εκδήλωση επιδίωξε να απαντήσει στο ερώτημα «Είναι ο κόσμος έτοιμος για μια πλήρως κυκλική οικονομία σχετικά με το νερό μέχρι το 2050;» και συνδιοργανώθηκε από το EIT Climate-KIC και το ΕΚ ΑΘΗΝΑ, ενώ η δεύτερη στο ερώτημα «Πώς να διαχειριστούμε τα συστήματα ύδρευσης για να αντιμετωπίσουμε τη ριζική περιβαλλοντική αλλαγή;» και διοργανώθηκε από το EIT Food CLC South.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας στις 23 Νοεμβρίου, η Φοίβη Κουντούρη (Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πολυτεχνείο της Δανίας, Πρόεδρος του European Association of Environmental and Resource Economists, Πρόεδρος του SDSN Global Climate Hub; Συμπρόεδρος του SDSN Europe & Greece, Ιδρύτρια του Alliance of Excellence for Research and Innovation on Αephoria |AE4RIA), ο κος. Gonzalo Delacámara (Διευθυντής του Κέντρου Προσαρμογής στο Νερό και το Κλίμα, Ισπανία) και η κα. Dubravka Skunca (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) συζήτησαν σχετικά με τη δυνατότητα πλήρους μετάβαση στην κυκλικότητα έως το 2050. Είναι το υπάρχον σύστημα έτοιμο να ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση; Είναι ο κόσμος έτοιμος να γίνει πλήρως κυκλικός μέχρι το 2050; Ποια είναι τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν; Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Πρώτο βραβείο (12.000 ευρώ): απέσπασε η εταιρεία Aegir (Γαλλία) η οποία παρέχει οικονομικά αποδοτικές και οικολογικά υπεύθυνες λύσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης του νερού στις πόλεις, χρησιμοποιώντας το δικό της λογισμικό μοντελοποίησης.

Δεύτερο βραβείο (10.000 ευρώ): κέρδισε η εταιρεία WaterShed Monitoring (Γαλλία) η οποία βοηθά τους οργανισμούς που αντλούν, διανέμουν και επεξεργάζονται υδάτινους πόρους να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες τους μέσω της αποδοτικότερης συλλογής, διαχείρισης και χρήσης των δεδομένων.

Ειδικό βραβείο (30.000 ευρώ για εφαρμογή του πιλότου): Η εταιρεία SpaceCrop (Ουγγαρία) κέρδισε το ειδικό έπαθλο έως και 30.000 ευρώ για σκοπούς δοκιμής. Μαζί με τη ΔΕΥΑ Πυλαίας/Χορτιάτη η SpaceCrops μέσα στο 2023 θα υλοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης δορυφορικών δεδομένων για τον συνδυασμό και την ενσωμάτωση της πληροφορίας σε υφιστάμενα μοντέλα προσομοίωσης υπόγειου υδροφόρου, την πιστοποίηση των δεδομένων στο πεδίο και την βελτίωση της ακρίβειας των δύο τεχνολογιών και προσεγγίσεων.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίας στις 29 Νοεμβρίου, η κα. Αμαλία Ζέπου (Κοινωνική καινοτόμος και συνιδρυτής της Kollektiva) και η κα. Barbara Sarnari (αντιπρόεδρος στο SVI.MED. – Ευρωμεσογειακό Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης) συζήτησαν σχετικά με το «Πώς να διαχειριστούμε τα συστήματα νερού μας για να αντιμετωπίσουμε ριζικές περιβαλλοντικές αλλαγές;» Τα σημερινά συστήματα διακυβέρνησης και οικονομικής οργάνωσης είναι ακατάλληλα για έναν κόσμο που έχει αλλοιωθεί από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Πρώτο βραβείο (12.000 ευρώ): Η Solar Dew από την Ολλανδία έχει αναπτύξει μια καινοτόμο μέθοδο ηλιακής αφαλάτωσης για την παραγωγή υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού για οικιακή χρήση, μικρή βιομηχανική κλίμακα και γεωργικές εφαρμογές.

Δεύτερο βραβείο (10.000 ευρώ και ειδικό βραβείο (30.000 ευρώ για εφαρμογή του πιλότου) στην εταιρεία Agua de Sol με έδρα τη Γαλλία για το SunAir Fountain, μία οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση για εμφιαλωμένο νερό. Μαζί με το Δήμο της Νισύρου θα αναπτύξουν πιλοτικά το SunAir Fountain ένα πάνελ σαν τα ηλιακά, ένα «πάνελ νερού» που θα παράγει φρέσκο νερό από την υγρασία της ατμόσφαιρας και τον ήλιο.

Comments are closed.