ΜΕΓΑ: Και επίσημα η πιο «πράσινη» εταιρεία στην Ελλάδα!

Αποτελεί τη μόνη στον κλάδο της στην Ελλάδα εταιρεία που έλαβε την πιστοποίηση Zero Waste to Landfill.

Το ανώτατο σήμα Platinum (Μηδενικά απόβλητα) σύμφωνα με το πρότυπο «Zero Waste to Landfill» έλαβε η 100% ελληνική εταιρεία – leader στον τομέα προσωπικής υγιεινής στην Ελλάδα, ΜΕΓΑ, αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή της στις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Το πρότυπο πιστοποίησης (Zero Waste to Landfill), που πραγματοποιήθηκε από την Eurocert, εναρμονίζεται πλήρως με τα αυστηρότερα εθνικά πρότυπα και απονεμήθηκε στη ΜΕΓΑ για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό δράσεων που προλαμβάνουν τη δημιουργία απορριμμάτων που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής, πετυχαίνοντας ποσοστό 99,8% ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης στη μονάδα της.

Η ΜΕΓΑ, μια εταιρεία που απαριθμεί περισσότερα από 42 χρόνια στον χώρο της ατομικής υγιεινής, αποτελεί τη μόνη στον κλάδο της στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με την πιστοποίηση Zero Waste to Landfill.

 

Προϋπόθεση για το Πιστοποιητικό ZWTL είναι η επίτευξη Diversion Rate: 100% ή τουλάχιστον >80% ώστε να μπορεί η επιχείρηση να πιστοποιηθεί ως Zero Waste to Landfill. Η ΜΕΓΑ, χάρη στο εξαιρετικά υψηλό σκορ που πέτυχε (99,8%), κατέκτησε το ανώτατο επίπεδο (Platinum) στη συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Με αυτήν την πιστοποίηση η εταιρεία, αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη δέσμευσή της στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Με προσεκτικά καθορισμένες διαδικασίες, η ΜΕΓΑ εντείνει συνεχώς τις προσπάθειές της ώστε να πετύχει τη βέλτιστη περιβαλλοντική της επίδοση, δημιουργώντας αξία τόσο για την κοινωνία όσο και για την εγχώρια οικονομία.

Comments are closed.