Οι υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ συμφώνησαν για τον κανονισμό των Συσκευασιών και των αποβλήτων τους

Ανάμεσα σε άλλα, αποφασίστηκε εξαίρεση του χάρτου από τις σχετικές με την επαναχρησιμοποίηση διατάξεις της Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της Σύσκεψης των υπουργών Περιβάλλοντος των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, συμφωνήθηκε τη Δευτέρα το κείμενο της Πρότασης Κανονισμού για Συσκευασίες και Απόβλητα Συσκευασίας. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων,
Πέτρος Βαρελίδης.

Ο Π. Βαρελίδης χαιρέτησε την επίτευξη συμφωνίας και υπογράμμισε ότι η υιοθέτηση της αναθεωρημένης πρότασης θα συμβάλλει, περαιτέρω, στην αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των συσκευασιών και τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη δυνατότητα εξαίρεσης των νησιών κάτω από 2.000 κατοίκους από τους στόχους επαναχρησιμοποίησης για τις φιάλες αλκοολούχων ή μη ποτών, την εξαίρεση του χάρτου από τις σχετικές με την επαναχρησιμοποίηση διατάξεις, δεδομένου του πολύ υψηλού ποσοστού χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης που επιτυγχάνεται στο χαρτί και το χαρτόνι, καθώς και την εισαγωγή της πρόβλεψης για έγκαιρη επαναξιολόγηση των στόχων που έχουν τεθεί για το 2040.

Ο ΓΓ του υπουργείου Περιβάλλοντος υπογράμμισε την υποστήριξη της Ελλάδας στην Πρόταση, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη αντιμετώπισης της βιομηχανικής
ρύπανσης του εδάφους. Σε ό,τι  αφορά στην παρακολούθηση της κατάστασης των εδαφών, τόνισε ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί προσέγγιση, με βάση την ανάλυση κινδύνου με έμφαση στις αγροτικές και τις δασικές εκτάσεις, αντί της προτεινόμενης καθολικής παρακολούθησης και αξιολόγησης όλων των εδαφών.

Comments are closed.