Η οδηγία για το δικαίωμα επισκευής (ή R2R).

Η οδηγία R2R που συμφωνήθηκε από τους συννομοθέτες στοχεύει να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των προϊόντων τους επιλέγοντας επισκευές

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν την περασμένη εβδομάδα σε μια προσωρινή συμφωνία σχετικά με την οδηγία που προωθεί την επισκευή σπασμένων ή ελαττωματικών αγαθών, γνωστή και ως οδηγία για το δικαίωμα επισκευής ή R2R.
Αυτή η νομοθεσία θα διευκολύνει τους καταναλωτές να αναζητήσουν επισκευή αντί για αντικατάσταση, καθιστώντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες επισκευής ευκολότερη, ταχύτερη, διαφανέστερη και πιο ελκυστική, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και προκειμένου να καταπολεμηθεί η προγραμματισμένη απαξίωση.
Συχνά, όταν οι οικιακές συσκευές όπως οι ηλεκτρικές σκούπες, τα πλυντήρια πιάτων ή οι μηχανές καφέ δυσλειτουργούν ή γίνονται ελαττωματικές, πολλοί βρίσκουν πιο βολικό να τις αντικαταστήσουν παρά να τις επισκευάσουν, ειδικά μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. Η οδηγία R2R που συμφωνήθηκε από τους συννομοθέτες στοχεύει να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των προϊόντων τους επιλέγοντας επισκευές, τονώνοντας έτσι τη βιομηχανία επισκευών, μειώνοντας τα απόβλητα και ενθαρρύνοντας πιο περιβαλλοντικά βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.

Για να επιτευχθεί αυτό, η οδηγία προτείνει ένα νέο σύνολο εργαλείων που θα κάνουν την επισκευή πιο ελκυστική για τους καταναλωτές, όπως:

  • τη δυνατότητα των καταναλωτών να ζητούν από τους κατασκευαστές να επισκευάζουν προϊόντα που είναι τεχνικά επισκευάσιμα σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ (για παράδειγμα, πλυντήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες ή κινητά τηλέφωνα)
  • ένα ευρωπαϊκό έντυπο πληροφοριών επισκευής που μπορούν να προσφέρουν οι επισκευαστές στους καταναλωτές, με σαφείς πληροφορίες όπως οι συνθήκες επισκευής, ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών, οι τιμές, τα προϊόντα αντικατάστασης κ.λπ.
  • μια ευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα για επισκευή για τη διευκόλυνση της αντιστοίχισης μεταξύ καταναλωτών και επισκευαστών
  • παράταση 12 μηνών της περιόδου ευθύνης του πωλητή μετά την επισκευή ενός προϊόντος

Αυτή η οδηγία αποτελεί μέρος της Νέας Ατζέντας Καταναλωτών και του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία. Συμπληρώνει άλλες πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης, όπως ο κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού (που θα προωθεί την παραγωγή επισκευάσιμων προϊόντων) και την οδηγία για την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση (η οποία θα επιτρέψει στους καταναλωτές να λαμβάνουν καλύτερα ενημερωμένες αποφάσεις αγοράς στο σημείο πώλησης).

Πηγή Verimpact

Comments are closed.