Η ρουμανική πλατφόρμα διαχείρισης αποβλήτων EcoTree συγκεντρώνει 433 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία ψηφιοποιεί τις διαδικασίες συλλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων, στοχεύοντας πλέον σε μια παγκόσμια επέκταση.

Στον νέο αυτό γύρο άντλησης κεφαλαίων ηγήθηκε η Sparking Capital και η SeedBlink, της πλατφόρμας crowdinvesting, οι οποίες συμμετείχαν ήδη από τον πρώτο γύρο χρηματοδότησης. Σε αυτούς προστέθηκαν βέβαια και νέοι επιχειρηματικοί άγγελοι, συμπεριλαμβανομένου του Cosmin Manea, ιδρυτικού εταίρου της InstaShop.

Το EcoTree είναι η πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα στη Ρουμανία που παρέχει πραγματικά και μετρήσιμα οφέλη στον κλάδο της διαχείρισης αποβλήτων, ψηφιοποιώντας τις επιχειρησιακές διαδικασίες και τη νομική τεκμηρίωση μέσω ενοτήτων επιχειρηματικής ευφυΐας για ανάλυση δεδομένων και υποβολή εκθέσεων, ειδικών ενοτήτων υποβολής προσφορών και άλλων, εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα. Με αυτόν τον τρόπο, η νεοφυής επιχείρηση συμβάλλει ενεργά σε ένα καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον.

Προς το παρόν, η EcoTree έχει ενεργά συμβόλαια με πολυεθνικούς πελάτες από τον κλάδο των ποτών, των τροφίμων και του λιανικού εμπορίου ενώ πάνω από 60 χρήστες, εκπρόσωποι παραγωγών αποβλήτων, διαχειρίζονται όλες τις εργασίες που αφορούν απόβλητα απευθείας μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας EcoTree. Σημειώνεται τέλος ότι περισσότερες από 40 εθνικές εταιρείες συλλογής αποβλήτων, με άδεια για όλους τους τύπους αποβλήτων, είναι εγγεγραμμένες στην πλατφόρμα, όντας πλήρως λειτουργικές.

Comments are closed.