ΣΕΒ: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν απάντηση στη μεταβλητότητα και τις ανατροπές στο διεθνές περιβάλλον.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα απαιτήσει τη σύνθεση πολλών επιμέρους λύσεων σε σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η μετάβαση στην κυκλική οικονομία, η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση της ταφής αποβλήτων και η προστασία οικοσυστημάτων, επισημαίνει το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ) σε ανακοίνωση με αφορμή τη συνεδρίαση της γενικής του συνέλευσης. Κρίσιμος είναι επίσης, τονίζει, ο ρόλος της χρηματοδότησης της μετάβασης.

Η Γενική Συνέλευση ανέδειξε για τα επόμενα δύο έτη ως νέο ΔΣ του ΒΙΑΝ τους:

Νικόλαο Εμμανουηλίδη (NESTLE ΕΛΛΑΣ), ‘Αγγελο Καλογεράκο (ΤΙΤΑΝ), Aθανάσιο Κεφάλα (IMERYS) , Xαράλαμπο Μπρουμίδη (VODAFONE-PANAFON), Γεώργιο Μυλωνογιάννη (ΕΛΛΑΚΤΩΡ) Δημήτριο Παπαδόπουλο (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ), Αθανάσιο Πoλυχρονόπουλο (POLYECO), Ανδρέα Σιάμισιη (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ), Παναγιώτη Σκιαδά (ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ) και Αλέξανδρο Χατζόπουλο (ΣΕΒ).

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε σχετικά:

«Η επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης παραμένει βασική προτεραιότητα, με συνεχώς αυξανόμενη σημασία, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και συνολικότερα για όλη τη κοινωνία. Η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι η επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης με βελτιωμένο όμως διαχρονικά περιβαλλοντικό αποτύπωμα και χαρακτηριστικά. Το συμβούλιο ΣΕΒ ΒΙΑΝ έχει σαν αποστολή την προώθηση των αξιών αυτών με καθορισμό φιλόδοξων στόχων αλλά και ρεαλιστικών πλάνων επίτευξη τους, μέσα από δράσεις που στηρίζονται στη σωστή επιστημονικά ανάλυση, τη δέσμευση των μελών του προς τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και τη αρμονική συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

Comments are closed.