ΕΛΙΝΟΙΛ: Διακρίθηκε για τα οικολογικά της καύσιμα στα BRAVO Sustainability Dialogue & Awards 2022

Η σειρά Crystal Next διασφαλίζει την αύξηση της απόδοσης του κινητήρα σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση της κατανάλωσης.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στην Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Sustainability Week 2022, λαμβάνοντας το βραβείο Bravo στην κατηγορία «Αγορά: Ανάπτυξη πράσινων υπηρεσιών & προϊόντων» για τα φιλικότερα προς το περιβάλλον και την υγεία καύσιμα Crystal Next.

Η σειρά προηγμένων καυσίμων Crystal Next ενσωματώνει πρωτοποριακές φόρμουλες που διασφαλίζουν την αύξηση της απόδοσης του κινητήρα σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση της κατανάλωσης, την καλύτερη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Συγκεκριμένα, τα καινοτόμα καύσιμα Crystal Next δρουν κατά των προβλημάτων που δημιουργεί η βακτηριακή μόλυνση, χωρίς βιοκτόνα, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την καύση και εκπέμπουν λιγότερη αιθάλη, φροντίζοντας ακόμη περισσότερο το περιβάλλον. Η σειρά αποτελείται από τα καύσιμα κίνησης Diesel Crystal Next και Unleaded Crystal Next, το καύσιμο θέρμανσης Thermo Crystal Next και το ναυτιλιακό καύσιμο Crystal Marine Gasoil.

Η τελετή απονομής των Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2022 διοργανώθηκε από το QualityNet Foundation στις 21-23 Ιουνίου στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, με στόχο να προωθήσει τον συστηματοποιημένο κοινωνικό διάλογο πάνω σε θέματα βιωσιμότητας και να τιμήσει τις εταιρίες των οποίων οι πρωτοβουλίες ξεχωρίζουν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Στα φετινά βραβεία υποβλήθηκαν περισσότερες από 300 πρωτοβουλίες από 185 εταιρίες και οργανισμούς, οι οποίοι αξιολογήθηκαν μέσω του διαλόγου με επιτροπές αξιολόγησης και ένα σύνολο 16.000 ενεργών πολιτών.

H Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΛΙΝΟΙΛ, Ράνια Καμπουροπούλου, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι για τη διάκριση της ΕΛΙΝΟΙΛ στο θεσμό Sustainability Dialogue & Awards 2022. Το βραβείο αυτό αποτελεί αναγνώριση των στρατηγικών δεσμεύσεων και δράσεων που λαμβάνουμε ως εταιρία για την βιώσιμη ανάπτυξη με το βλέμμα πάντα στραμμένο στις ανάγκες των κοινωνικών μας εταίρων».

Ο θεσμός BRAVO Sustainability Week είναι το ετήσιο ραντεβού υπεύθυνων οργανισμών, οι οποίοι αναπτύσσουν πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον, καθώς και ενεργών πολιτών που συμμετέχουν και συμβάλλουν στην επιτυχία και εξέλιξη των πρωτοβουλιών που διαμορφώνουν τη δημιουργία της «Ελλάδας του αύριο».

Comments are closed.