EDPR: Στα 265 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο πρώτο εξάμηνο του 2022

Η υπό κατασκευή δυναμικότητα έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ ύψους 3,2 GW, με 1,8 GW αιολικής και 1,3 GW ηλιακής ενέργειας.

Η EDP Renewables, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον κόσμο, επιβεβαίωσε εκ νέου τη θετική πορεία των δραστηριοτήτων της που καταγράφει από την αρχή του έτους, επιτυγχάνοντας καθαρά κέρδη 265 εκατ. ευρώ κατά το α’ εξάμηνο του 2022, κατά 87% υψηλότερα από πέρυσι. Οι θετικές επιδόσεις αποτυπώνονται, επίσης, στο EBITDA που ανήλθε στα 976 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 49% σε ετήσια βάση, και το EBIT που ανήλθε στα 640 εκατ. ευρώ, 76% υψηλότερο από πέρυσι.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα παρουσίασαν, επίσης, θετική εξέλιξη κατά το α’ εξάμηνο του έτους. Οι επιδόσεις αυτές, που υποστηρίζονται από την αύξηση της παραγωγής κατά 16% σε σύγκριση με πέρυσι, οφείλονται στην πρόσθετη εγκατεστημένη δυναμικότητα και στην ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η EDPR πέτυχε, επίσης, ρεκόρ υπό κατασκευή δυναμικότητας ύψους 3,2 GW στις 22 Ιουνίου (με 1,8 GW αιολικής και 1,3 GW ηλιακής ενέργειας), λαμβάνοντας υπόψη τη νέα δυναμικότητα που θα προστεθεί το 2022 και το 2023.

Η εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε σε 13,8 GW (αύξηση κατά 1,2 GW σε ετήσια βάση), με την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική να αντιπροσωπεύουν το 40% και το 51% του χαρτοφυλακίου, αντίστοιχα. Η EDPR διαθέτει πλέον μεγαλύτερη τεχνολογική διαφοροποίηση με 12,2 GW onshore αιολικής ενέργειας, 1,3 GW ηλιακής ενέργειας και 1,5 GW ακαθάριστης offshore αιολικής ενέργειας σε λειτουργία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τους τελευταίους 12 μήνες η EDPR πρόσθεσε 2,5 GW δυναμικότητας. Μετά την ολοκλήρωση των συμφωνιών εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ και στην Πορτογαλία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και στην Πολωνία και την Ισπανία κατά το α’ εξάμηνο του 2022, η καθαρή μεταβολή της δυναμικότητας σε σχέση με το προηγούμενο έτος ανήλθε σε +1,2 GW. Κατά το α’ εξάμηνο του 2022, οι προσθήκες ανήλθαν σε 0,6 GW, κυρίως λόγω της επιτυχημένης ενσωμάτωσης των περιουσιακών στοιχείων της Sunseap στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, τα οποία αντιπροσωπεύουν πλέον το 3% του χαρτοφυλακίου της EDPR. Η εναλλαγή περιουσιακών στοιχείων ανήλθε σε 0,3 GW στην Ευρώπη.

Επιπλέον, η EDPR παρήγαγε 17,8 TWh καθαρής ενέργειας κατά το α’ εξάμηνο του 2022 (αύξηση 16% σε ετήσια βάση), αποφεύγοντας 11 εκατομμύρια τόνους εκπομπών CO2, με την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική να αντιπροσωπεύουν το 36% και το 57% της συνολικής παραγωγής, αντίστοιχα. Στην Ευρώπη, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 10% σε σύγκριση με πέρυσι, επηρεαζόμενη από την υψηλότερη εγκατεστημένη ισχύ και τη σταθερότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στη Βόρεια Αμερική, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 12% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την καλύτερη κατάσταση των ανανεώσιμων πόρων στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Στη Νότια Αμερική, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 111% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος λόγω της υψηλότερης εγκατεστημένης ισχύος στη Βραζιλία, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των ανανεώσιμων πόρων.

Το α’ εξάμηνο του 2022, η EDPR πέτυχε ποσοστό πληρότητας 33% (αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση), αντανακλώντας έναν δείκτη ΑΠΕ 2% υψηλότερο από τον αναμενόμενο μακροπρόθεσμο μέσο όρο του Ακαθάριστου Συντελεστή Δυναμικότητας (αύξηση κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση).

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της EDP Renewables,Miguel Stilwell d’Andrade: «Παρά την πολυπλοκότητα της υφιστάμενης συνθήκης, συνεχίσαμε να υλοποιούμε το στρατηγικό μας σχέδιο 2021-25. Τα αξιόλογα λειτουργικά αποτελέσματα που καταγράφηκαν κατά το α’ εξάμηνο του έτους, με την αύξηση της εγκατεστημένης δυναμικότητάς μας, καθώς και τον αριθμό ρεκόρ της υπό κατασκευή δυναμικότητας, αντανακλούν την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της εταιρείας. Επιπλέον, εξασφαλίσαμε υψηλές οικονομικές επιδόσεις με σημαντική αύξηση, σε όλο το παγκόσμιο φάσμα της δραστηριότητάς μας, όχι μόνο στα έσοδα αλλά και στα καθαρά κέρδη. Θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη μας και την κοινωνία στο σύνολό της».

Οικονομικά αποτελέσματα

Τα έσοδα της EDPR ανήλθαν σε 1.237 εκατ. ευρώ (αύξηση 45% σε ετήσια βάση), δηλαδή 381 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από το προηγούμενο έτος. Η μέση τιμή πώλησης αυξήθηκε κατά 27% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών αγοράς στην Ευρώπη και του αντίκτυπου από την επικαιροποίηση του ισπανικού κανονιστικού πλαισίου.

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 134 εκατ. ευρώ (6 εκατ. ευρώ λιγότερα σε ετήσια βάση) και αφορούσαν κυρίως τις συναλλαγές εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων που ολοκληρώθηκαν στην Πολωνία και την Ισπανία. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της EDPR, οι Λειτουργικές Δαπάνες (Opex) ανήλθαν σε 463 εκατ. ευρώ (132 εκατ. ευρώ περισσότερα σε ετήσια βάση), δεδομένων των προκαταβολικών δαπανών για τη στήριξη της προσδοκώμενης ανάπτυξης κατά τα επόμενα έτη. Σε συγκρίσιμους όρους, το Core Opex ανά μέσο MW, προσαρμοσμένο κατά τα offshore κόστη, τα έκτακτα έξοδα, τις αμοιβές υπηρεσιών και το συνάλλαγμα, αυξήθηκε κατά 15% σε σχέση με πέρυσι.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2022, το EBITDA ανήλθε σε 976 εκατ. ευρώ (αύξηση 49% σε ετήσια βάση) και το EBIT ανήλθε σε 640 εκατ. ευρώ (αύξηση 76% σε ετήσια βάση), υποστηριζόμενο από τις σταθερές επιδόσεις της πρώτης γραμμής. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν σε 185 εκατ. ευρώ (αύξηση 74 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση), με τη σύγκριση σε ετήσια βάση να επηρεάζεται από το μεγαλύτερο χρέος, το συναλλαγματικό ισοζύγιο και την εκκαθάριση του ΤΕΙ.

Στο σύνολό τους τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 265 εκατ. ευρώ (αύξηση 87 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση) και αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τα υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα και τις μη ελέγχουσες συμμετοχές ύψους 120 εκατ. ευρώ (αύξηση 87 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση σύμφωνα με την αύξηση των καθαρών κερδών) ως αποτέλεσμα των θετικών επιδόσεων του χαρτοφυλακίου NCI.

Όσον αφορά το καθαρό χρέος, τον Ιούνιο του 2022, ανήλθε σε 5.234 εκατ. ευρώ (αυξημένο κατά 2.300 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021), αντανακλώντας αφενός τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων κατά την περίοδο, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της Sunseap, και τη συναλλαγματική ισοτιμία και αφετέρου τα περιουσιακά στοιχεία που αποφέρουν ρευστότητα και τη στρατηγική εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων.

Οι υποχρεώσεις θεσμικής σύμπραξης ανήλθαν σε 1.532 εκατ. ευρώ (σταθερές σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021), αντανακλώντας τα οφέλη που αποκομίστηκαν από τα έργα.

Comments are closed.