Huawei: Νέες «πράσινες» λύσεις για ενεργειακά αποδοτικές υποδομές ICT

Απαιτείται τεχνολογική καινοτομία σε τρία επίπεδα για να βοηθηθούν οι πελάτες στην επίτευξη των στόχων για πράσινη ανάπτυξη.

Ο Chief Marketing Officer της Huawei Carrier BG Philip Song, παρουσίασε μια νέα σειρά λύσεων πράσινης ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της Huawei στην Shenzhen με τίτλο «Win-Win Huawei Innovation Week».

Αυτή η λύση, όπως εξήγησε στην ομιλία του με τίτλο «Πράσινη Ανάπτυξη, Αναπτύσσοντας ενεργειακά αποδοτικές υποδομές ICT», στοχεύει στο να βοηθήσει τους φορείς να βελτιώσουν συστηματικά την ενεργειακή απόδοση των δικτύων: «Καθώς η υποδομή ICT συνεχίζει να εξελίσσεται από 5G και F5G σε 5.5G και F5.5G, τα πράσινα δίκτυα που αξιολογούνται με βάση τον δείκτη έντασης άνθρακα δικτύου (NCIe), θα γίνουν κρίσιμο μέρος των μελλοντικών στόχων για τα δίκτυα. Ο κύριος στόχος της σημερινής παρουσίασης που αφορά λύσεις δικτύου είναι να βοηθήσουμε τους παρόχους να δημιουργήσουν με συστηματικό τρόπο πράσινα δίκτυα που θα αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα την αύξηση της κίνησης δεδομένων και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα».

Σύμφωνα με τον κ. Song, απαιτείται τεχνολογική καινοτομία σε τρία επίπεδα για να βοηθηθούν οι πελάτες στην επίτευξη των στόχων για πράσινη ανάπτυξη:

Σε επίπεδο σταθμών βάσης και εξοπλισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιο ολοκληρωμένοι σχεδιασμοί και νέου τύπου εξοπλισμοί για τη μετακίνηση των δικτυακών υποδομών σε πλήρως εξωτερικούς χώρους προκειμένου να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού και η συνολική ενεργειακή απόδοση του δικτύου μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση των δικτύων θα πρέπει να υλοποιηθεί μια απλοποιημένη αρχιτεκτονική στην βάση της συντονισμένης δικτύωσης μεταξύ των σταθμών βάσης και βελτιωμένων μηχανισμών προώθησης δεδομένων με την υιοθέτηση οπτικής τεχνολογίας από άκρο σε άκρο, ευφυών λειτουργιών και απλότητας στον σχεδιασμό.

Για την επίτευξη πράσινων λειτουργιών (O&M), νέες πολιτικές διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να αναπτυχθούν και να μπορούν να παραδίδονται ευκολότερα, επιπλέον οι δείκτες ενεργειακής απόδοσης και τα επίπεδα αναφοράς θα πρέπει να γίνονται πιο ορατά, και ευκολότερα εφαρμόσιμα στις διαδικασίες διαχείρισης και βελτιστοποίησης.

Στην εκδήλωση, ο Song παρουσίασε τη λύση πράσινης ανάπτυξης της Huawei με καινοτομίες σε αυτά τα τρία επίπεδα, καθώς και το νέο σύστημα δεικτών NCIe που υποστηρίζει αυτή τη λύση τριών επιπέδων, το οποίο συνίσταται από σταθμούς βάσης πράσινου δικτύου και πράσινες διαδικασίες λειτουργίας.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Song ανακοίνωσε επίσης τα εγκαίνια της αίθουσας Evergreen Land, όπου η Huawei θα συναντηθεί με παγκόσμιους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για να συζητήσουν σε βάθος για την πράσινη ανάπτυξη και τρόπους για να οικοδομηθούν ενεργειακά πιο αποδοτικές υποδομές ICT. Επανέλαβε ότι «η Huawei έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με τους παρόχους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υποδομών ICT και τη δημιουργία αξίας χρησιμοποιώντας πράσινες τεχνολογίες ICT».

Στο επίπεδο των σταθμών βάσης, η λύση εστιάζει στην καινοτομία σε τρεις τομείς:

  • Ανάπτυξη σε πλήρως εξωτερικό χώρο: Χρησιμοποιώντας καινοτόμο εξοπλισμό, την κορυφαία στον κλάδο μονάδα τροφοδοσίας τύπου Βlade Power που υποστηρίζει ταυτόχρονα τις τεχνολογίες 2G, 3G, 4G και 5G στον ίδιο σταθμό. Η κορυφαία λύση One Blade One Site επιτυγχάνει 97% ενεργειακή απόδοση του σταθμού βάσης (SEE).
  • Υψηλού βαθμού ολοκλήρωση: Οι μονάδες RF εξαιρετικά ευρείας ζώνης και οι κεραίες πολλαπλών ζωνών μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτούς τους απλοποιημένους σταθμούς βάσης. Η μοναδική τεχνολογία της Huawei άμεσης απόδοσης σήματος (SDIF) είναι σε θέση να πετύχει μηδενικές απώλειες μέσω μηδενικής καλωδίωσης εντός των κεραιών πολλαπλών ζωνών, ενισχύοντας την ενεργειακή απόδοση (TEE) του τηλεπικοινωνιακού του εξοπλισμού.
  • Αποτελεσματική χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Λύσεις όπως φωτοβολταϊκά συστήματα συνδυασμένα με αλγόριθμους AI της Huawei που επιτρέπουν βελτιστοποιημένη αποθήκευση ενέργειας και μείωση των απωλειών λόγω σκίασης χρησιμοποιούνται για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σε επίπεδο δικτύου, η λύση διαθέτει επίσης καινοτομίες σε τρεις τομείς:

  • Πλήρως Ολοκληρωμένη οπτική συνδεσιμότητα: Με την αναβάθμιση ολόκληρου του δικτύου, μετατρέποντάς το από ηλεκτρική μεταγωγή σε οπτική μεταγωγή, η λύση βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση κατά περίπου 10 φορές, ενώ η εναλλαγή χαλκού με ίνα βελτιώνει περαιτέρω την ενεργειακή απόδοση κατά περίπου πέντε φορές.
  • Απλοποίηση: Η δυνατότητα επεξεργασίας πολλαπλών υπηρεσιών των routers της Huawei, επιτρέπει στη λύση να ενσωματώσει τέσσερις μονάδες εξοπλισμού σε μία.
  • Ευφυΐα: Η λύση υποστηρίζει την έξυπνη δυναμική αδρανοποίηση των routers και προσαρμόζει αυτόματα τη συχνότητα προώθησης των επεξεργαστών δικτύου με βάση τις αλλαγές στον όγκο κίνησης.

Σε επίπεδο λειτουργίας, η λύση εστιάζει στις λειτουργίες των χρηστών, στις πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας και στους δείκτες ενεργειακής απόδοσης:

  • Η λύση επιταχύνει τη μετάβαση των χρηστών σε δίκτυα που χρησιμοποιούν πιο ενεργειακά αποδοτικές ραδιοτεχνολογίες (RAT), για παράδειγμα, από 2G και 3G σε 4G και 5G, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας ανά bit και μειώνοντας έτσι την τιμή NCIe.
  • Η λύση υλοποιεί έλεγχο και ανάλυση της κίνησης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και προσαρμόζει τη συχνότητα προώθησης των επεξεργαστών ή κλείνει τις θύρες με βάση τις μεταβολές του όγκου της κίνησης.
  • Η λύση διασφαλίζει ότι οι δείκτες είναι ορατοί, διαχειρίσιμοι και βελτιστοποιήσιμοι.

Μαζί με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, επαγγελματίες του κλάδου και διαμορφωτές κοινής γνώμης, στη Huawei εμβαθύνουμε σε θέματα όπως το 5.5G, η πράσινη ανάπτυξη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός προκειμένου από κοινού να επιτευχθεί η μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία.

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

Comments are closed.