Το Ευρωκοινοβούλιο υιοθετεί νόμους-κλειδιά για τους κλιματικούς στόχους του 2030

Μια πρώτη αναφορά των μεταρρυθμίσεων και θα επανέλθουμε με αντιδράσεις και νέα.

Υπερψηφίστηκε από τους ευρωβουλευτές η μεταρρύθμιση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) όπου συμπεριλαμβάνεται η ναυσιπλοΐα και οι αεροπορικές πτήσεις. Ακόμα υπερψηφίστηκαν οι μεταρρυθμίσεις του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (ΜΣΠΑ) που δρα συμπληρωματικά με το ΣΕΔΕ και το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.
Όλοι αυτοί οι νόμοι είναι βασικοί, ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί το Fit for 55” δηλαδή η μείωση των εκπομπών κατά 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών

Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα

Βέβαια, αυτό αναμένει να αυξήσει το κόστος στα…πάντα! Οπότε πάμε στο τρίτο μέτρο μας.

Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα

Η μεταρρύθμιση υπερψηφίστηκε με 521 ψήφους υπέρ, 75 κατά και 43 αποχές. Η συμφωνία με τα Κράτη-Μέλη ώστε να δημιουργηθεί το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026, διασφαλίζει μια πιο ομαλή κλιματική μετάβαση. Θα αφορά τα ευάλωτα νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις και την συγκοινωνία. Το Ταμείο θα χρηματοδοτηθεί με 65 δις ευρώ από τις άδειες εκπομπής ρύπων του ΣΕΔΕ ΙΙ για τα καύσιμα και τις κατασκευές και 21.7 δις από εθνικούς πόρους.
Αυτό που μένει, είναι τα άρθρα να υιοθετηθούν επίσημα και από την Κομισιόν, να δημοσιευθούν στο φύλλο εφημερίδας της και 20 μέρες μετά θα είναι σε ισχύ.

Αναμένεται να υπάρξουν σοβαρές αντιδράσεις από τα λόμπι της βιομηχανίας αλλά και από ενώσεις καταναλωτών για τα αυξανόμενα κόστη, που θα καταστήσουν κάποια προϊόντα μη ανταγωνιστικά και μη προσιτά αντίστοιχα. Οι συζητήσεις έχουν διαρκέσει περισσότερο από 1 χρόνο για τα επιμέρους άρθρα. Ουσιαστικά οφείλουν να γίνουν γενναίες αυξήσεις μισθών σε όλα τα κράτη μέλη και να ενδυναμωθεί το εμπόριο εντός της Ε.Ε. ώστε ο μεγάλος όγκος των χρημάτων να μένει εντός της Ένωσης.

Photo by Marek Piwnicki on Unsplash

Comments are closed.