Παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση

Πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η εκδήλωση για την ολοκλήρωση του έργου “Financing sustainability in Greece with public policy instruments”, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκε η Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση, που αποσκοπεί στην κινητοποίηση πόρων από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές για τη χρηματοδότηση επενδύσεων για τον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίχθηκε από την Γενική Διεύθυνση Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης, και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, από τη Deloitte σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ και την EUNOMIA.

Κεντρικό στοιχείο του έργου και του κειμένου της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση είναι η εκτίμηση των υψηλών χρηματοδοτικών αναγκών για τον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας και της παραγωγικής βάσης της Ελλάδας, ο οποίος καθοδηγείται από εθνικούς κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί, αλλά και από τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον. Ωστόσο, τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ 2021 – 2027, δεν επαρκούν, ιδίως για την περίοδο από το 2026 και έπειτα. Ως εκ τούτου, απαιτείται ο βέλτιστος συντονισμός στην κατανομή των πόρων, αλλά και η προώθηση παρεμβάσεων για την κινητοποίηση νέων πόρων, ιδίως από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να γεφυρωθεί το «πράσινο» επενδυτικό κενό.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν οι αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Θεώνη Αλαμπάση (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), Βιομηχανίας κ. Θέμις Ευτυχίδου (Υπουργείο Ανάπτυξης), και Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Πέτρος Βαρελίδης (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Από πλευράς του Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρευρέθηκαν, επίσης, και τοποθετήθηκαν η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Παυλίνα Καρασιώτου και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) κ. Μιχάλης Αργυρού.

Στη συνέχεια, οι καθηγητές Αναστάσιος Ξεπαπαδέας, Σάνδρα Κοέν και Ευτύχιος Σαρτζετάκης ανέδειξαν τη σημασία της κινητοποίησης πόρων για την επίτευξη των κλιματικών στόχων και στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της Ελλάδας, καθώς και τις ειδικότερες προκλήσεις που συνδέονται με τα επιμέρους χρηματοδοτικά εργαλεία.

Στο επόμενο μέρος της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι της Deloitte, του IOBE και της Eunomia Research and Consulting παρουσίασαν την πορεία υλοποίησης του έργου, που διήρκησε 18 μήνες και τα κύρια ευρήματά του. Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία το λόγο έλαβαν οι καλεσμένοι της εκδήλωσης, μεταξύ των οποίων υπηρεσιακά στελέχη των τριών Υπουργείων , και εκπρόσωποι από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, τον τραπεζικό κλάδο και τους συνδέσμους επιχειρήσεων.

Από τις τοποθετήσεις των εμπλεκομένων και των φορέων, και την αναλυτική παρουσίαση του έργου, αναδείχθηκε η σημασία να διαμορφωθεί ένας ισχυρός και ευέλικτος μηχανισμός διακυβέρνησης που θα διασφαλίσει τη στενή συνεργασία όλων των μερών, και να εκκινήσει το συντομότερο δυνατό η υλοποίηση της στρατηγικής, η οποία θα παρακολουθείται διαρκώς με στόχους, ορόσημα και χρονοδιαγράμματα, σε άμεση σύνδεση με τις ευρύτερες πολιτικές που υλοποιούνται και με στόχο να δημιουργήσει ουσιαστικό αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Comments are closed.