Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος νέα αξιολόγηση για τους Κλιματικούς Κινδύνους

Η Ευρώπη δεν είναι προετοιμασμένη για τους ταχέως αυξανόμενους κλιματικούς κινδύνους, σύμφωνα με πρόσφατη αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο και οι κλιματικοί κίνδυνοι απειλούν την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια, τα οικοσυστήματα, τις υποδομές, τους υδάτινους πόρους, την οικονομική σταθερότητα και την υγεία των ανθρώπων. Η ακραία ζέστη, η ξηρασία, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες, όπως βιώθηκαν τα τελευταία χρόνια, θα επιδεινωθούν στην Ευρώπη, ακόμη και υπό αισιόδοξα σενάρια υπερθέρμανσης του πλανήτη, και θα επηρεάσουν τις συνθήκες διαβίωσης σε ολόκληρη την ήπειρο.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος εξέδωσε μια νέα αξιολόγηση που εντοπίζει 36 κλιματικούς κινδύνους με δυνητικά σοβαρές συνέπειες σε όλη την Ευρώπη. Οι κίνδυνοι αξιολογούνται στα πλαίσια της σοβαρότητας του κινδύνου, του ορίζοντα πολιτικής
(χρόνος παράδοσης και ορίζοντας απόφασης), ετοιμότητα πολιτικής και ανάληψη κινδύνου. Περαιτέρω προσδιορίζει προτεραιότητες για τη δράση πολιτικής της ΕΕ, με βάση μια ενωμένη δομημένη αξιολόγηση κινδύνου με ποιοτικές πτυχές, όπως η εξέταση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Εδώ μπορείτε να δείτε την αξιολόγηση

Comments are closed.