ΣΕΒ: Η βιώσιμη διαβίωση στο επίκεντρο του Innovation Ready

Καταξιωμένες startups παρουσίασαν καινοτόμες τεχνολογίες για έξυπνες υποδομές για βιώσιμη διαβίωση στο 6 ο θεματικό εργαστήριο Innovation Ready του ΣΕΒ.

O ΣΕΒ επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση της συλλογικής ικανότητας μας να καινοτομούμε, που είναι βασική προϋπόθεση για μια βιώσιμη ανάπτυξη με καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Με την πεποίθηση ότι αποτελεί προτεραιότητα η δικτύωση των startups με τη βιομηχανία και τις οργανωμένες επιχειρήσεις, και με σκοπό την ανάπτυξη αμοιβαίως επωφελών συνεργειών ο ΣΕΒ υλοποιεί την πρωτοβουλία Innovation Ready, με το 6ο θεματικό εργαστήριο να εστιάζει στις «Έξυπνες Υποδομές για βιώσιμη διαβίωση». Στο εργαστήριο του Τομέα Καινοτομίας του ΣΕΒ, την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022, παρουσιάστηκαν καινοτόμες λύσεις, με διεθνή εμπορική απήχηση, που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικά startups και ώριμες ερευνητικές ομάδες.

Στο εργαστήριο παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά καινοτόμες ελληνικές τεχνολογίες που ξεχωρίζουν στον χώρο των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού και βελτιστοποίησης της λειτουργίας υποδομών που εκτείνονται από την παραγωγή ευφυών αισθητήρων, μέχρι την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, βελτιστοποίησης της κυκλοφορίας, διαχείρισης μαρινών και τουριστικών λιμανιών, ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αλλά και άλλα πολλά.

Τις επόμενες δύο εβδομάδες, εκπρόσωποι της βιομηχανίας, επιχειρήσεων διάφορων παραγωγικών κλάδων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και μέλη της κοινότητας των Innovative Greeks, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν απευθείας και εξατομικευμένα, μέσω Β2Β συναντήσεων που οργανώνει ο Τομέας Καινοτομίας του ΣΕΒ, καθώς και να διερευνήσουν συνέργειες και συνεργασίες με τις 11 καταξιωμένες startups, που συμμετείχαν στο εργαστήριο, όπως είναι οι: ACCROMOVE, CIBOS, DEEP TRAFFIC, DKMS, FUELLICS, FUTURE INTELLIGENCE,
INTELIGG, MEAZON, RADICAL MINDS, SAMMY και YODIWO.

Μιλώντας στην έναρξη του εργαστηρίου, η Διευθύντρια του Τομέα Καινοτομίας του ΣΕΒ, Μάγκυ Αθανασιάδη, επισήμανε: «Υποδομές όπως, τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, η διαχείριση ενεργειακών πόρων, οι συγκοινωνίες, η διαχείριση της κυκλοφορίας οχημάτων, ο οδοφωτισμός, η συλλογή και ανακύκλωση σκουπιδιών θα πρέπει να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και άλλες ψηφιακές τεχνολογίες, προκειμένου να προσφέρονται καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες, να γίνεται αποδοτικότερη χρήση των πόρων και να δημιουργούνται λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι ευφυείς υποδομές προάγουν την συμμετοχική διακυβέρνηση καθώς ο πολίτης έχει περισσότερη πληροφόρηση και πιο δυνατή φωνή.

Βοηθούν στην ταχύτερη αντιμετώπιση απειλών για τη δημόσια ασφάλεια. Συμβάλλουν στη μείωση εκπομπών CO2 και επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας και λοιπών πόρων. Η ανάπτυξη συνεργασιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, των εταιρειών διαχείρισης δημόσιων υποδομών και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών με καινοτόμες startups θα συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία βιώσιμων, ευφυών υποδομών που βελτιώνουν τη ζωή όλων μας».

O Smart Infrastructure Country Head, Siemens AE & CEO Siemens Mobility AE, Δήμος Σαπίδης, ο οποίος μίλησε στην έναρξη, επεσήμανε πως: «Η σειρά των δράσεων εκπαίδευσης και δικτύωσης που πραγματοποιεί ο ΣΕΒ με την πρωτοβουλία του Innovation Ready, είναι μοναδικά εργαλεία αξιοποίησης και πολλαπλασιασμού της γνώσης και της εξειδίκευσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Στη Siemens, ως μεγάλοι χορηγοί της εκδήλωσης, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μας δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουμε στην προσπάθεια αυτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που βασίζεται στην καινοτομία και στη δυναμική νεοφυή επιχειρηματικότητα. Αυτά τα δύο στοιχεία άλλωστε, είναι και δομικά στοιχεία για έξυπνες υποδομές και ένα βιώσιμο μέλλον».
Τα εργαστήρια Innovation Ready πραγματοποιούνται στο πλαίσιο δράσεων του ΣΕΒ για την αμφότερη ενίσχυση των start-ups και της καινοτομικής ικανότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Δείτε εδώ το βίντεο του εργαστηρίου, το πρόγραμμα και πληροφορίες για τις εταιρείες που συμμετείχαν.

Comments are closed.