Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσα από τις…πεταλούδες

Η Έλλη Τζυρκαλλή κέρδισε υποτροφία από το Darwin Fund προκειμένου να διεξάγει έρευνα πάνω στις πεταλούδες, με σκοπό τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Τα λεπιδόπτερα, στα οποία περιλαμβάνονται οι πεταλούδες, αποτελούν μια πολυπληθή τάξη εντόμων με σημαντικό ρόλο στην επικονίαση των φυτών παγκόσμια και η μελέτη τους παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον. Αποτελεί, επομένως, για την Κύπρο και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ειδικότερα, σημαντική ερευνητική εξέλιξη η υποτροφία που εξασφάλισε από το Darwin Fund του Ηνωμένου Βασιλείου η Έλλη Τζυρκαλλή, ερευνήτρια στο Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων του ΑΠΚΥ. Η υποτροφία της αφορά ένα νέο έργο που θα επικεντρωθεί στον τομέα της παρακολούθησης, μελέτης και προώθησης της διατήρησης των λεπιδόπτερων στο νησί και συγκεκριμένα στην περιοχή των Βρετανικών Βάσεων.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια (01/01/2022 – 31/12/2023) με ανάδοχο φορέα τον οργανισμό Center for Ecology and Hydrology του Ηνωμένου Βασιλείου και με τη συμμετοχή του Joint Services Health Unit των Βρετανικών Βάσεων. Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι η παρακολούθηση των επικονιαστών (πεταλούδες και νυχτοπεταλούδες) μέσω της επιστήμης των πολιτών («citizen science») για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των χρήσεων γης, καθώς και των εισβλητικών μη-γηγενών ειδών στη βιοποικιλότητα. Η Ε. Τζυρκαλλή συνεργάζεται με το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων του ΑΠΚΥ με υπεύθυνο τον Καθηγητή, Γιάννη Βογιατζάκη.

Comments are closed.