Η παγκόσμια βιομηχανία επιταχύνει τις επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας

Κατά την νέα έρευνα της ΑΒΒ το 90% των εταιρειών θα αυξήσουν τις σχετικές επενδύσεις τα επόμενα 5 χρόνια, ενώ 52% αυτών στοχεύουν σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

Σύμφωνα με νέα έρευνα, η παγκόσμια βιομηχανία ενισχύει τις επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας τα επόμενα 5 χρόνια, επιταχύνοντας τις προσπάθειες για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Η Έρευνα Επενδύσεων Ενεργειακής Αποδοτικότητας 2022 αποτελεί συνέχεια της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζοντας τη σημασία υλοποίησης άμεσων ενεργειών από όλες τις χώρες για τον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου, το συντομότερο δυνατό.

«Η σημαντική αύξηση του πληθυσμού και η οικονομική ανάπτυξη θα επιταχύνουν σημαντικά την κλιματική αλλαγή εάν οι κρατικοί φορείς και οι βιομηχανίες δεν αναλάβουν δράση. Η αστικοποίηση και οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις προβλέπεται να καταστήσουν την ενεργειακή ασφάλεια και την βιωσιμότητα ακόμα πιο σημαντικές,» τόνισε ο Πρόεδρος της ABB Motion,Tarak Mehta. «Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι μια σημαντική στρατηγική κίνηση, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις πιθανές μελλοντικές κρίσεις. Έτσι, η επιτάχυνση των επενδύσεων που επισημαίνονται σε αυτή την έρευνα, είναι ένα ευχάριστο νέο.»

Πιο συγκεκριμένα, τα βιομηχανικά συστήματα κίνησης, προσφέρουν μία σημαντική προοπτική στις πρωτοβουλίες ενεργειακής αποδοτικότητας. Σχεδόν τα 2/3 των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα αναβαθμίζουν τον εξοπλισμό τους με συσκευές καλύτερης ενεργειακής κλάσης, όπως ηλεκτροκινητήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης με ρυθμιστές στροφών.

Επιπλέον, από την έρευνα προκύπτουν και κάποιοι προβληματισμοί. Οι μισές από τις εταιρείες, υποστήριξαν ότι το κόστος αποτελεί τη σημαντικότερη τροχοπέδη για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, ενώ το 37% θεωρεί τον χρόνο παύσης λειτουργίας ως ένα ακόμα εμπόδιο. Επίσης, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι μόνο το 41% των εταιρειών πιστεύουν ότι έχουν διαθέσιμες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τα μέτρα που σχετίζονται με την ενεργειακή αποδοτικότητα.

«Είναι σημαντικό να βοηθήσουμε όλους τους εμπλεκόμενους σε όλες τις βιομηχανίες να κατανοήσουν ότι το ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα δεν ταυτίζεται με μηδενικό κόστος. Τόσο οι προμηθευτές, όσο και οι κυβερνητικοί φορείς παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του μηνύματος ότι η ενσωμάτωση ενεργειακά αποδοτικών λύσεων εξασφαλίζει άμεση απόσβεση της επένδυσης, ενώ παράλληλα περιορίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι οι λύσεις ενεργειακής απόδοσης είναι επωφελείς τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για το περιβάλλον», επισήμανε ο Mehta.

Άλλα σημαντικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα:

  1. Το 23% (κατά μέσο όρο) των ετήσιων λειτουργικών εξόδων των εταιρειών αφορούν στην χρήση ενέργειας.
  2. Το 90% είπε ότι τα αυξανόμενα ενεργειακά κόστη αποτελούν μια μικρή απειλή για την κερδοφορία τους, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (53%) τα χαρακτήρισαν ως μια «σφοδρή απειλή».
  3. Παρά το γεγονός ότι, το κόστος είναι σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ο περιορισμός των εξόδων ήταν ο επικρατέστερος λόγος για τέτοιες επενδύσεις (59%).Κίνημα Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Κινήματος Ενεργειακής Αποδοτικότητας #energyefficiencymovement, μια πρωτοβουλία της ABB από το 2021 που απευθύνεται σε όλους. Το κίνημα ευθυγραμμίζεται με την στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας για το 2030, όπου η ABB δεσμεύεται να υποστηρίξει τους πελάτες της στον περιορισμό του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα κατά 100 μεγατόνους ετησίως, κάτι που ισοδυναμεί με τις συνολικές ετήσιες εκπομπές 30 εκατομμυρίων αυτοκινήτων. Ο στόχος του Κινήματος Ενεργειακής Αποδοτικότητας είναι η ενημέρωση και η ανάληψη δράσης για τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση. Όλες οι εταιρείες καλούνται να γίνουν μέλος στο κίνημα και να προχωρήσουν σε δημόσιες δεσμεύσεις, ώστε να εμπνεύσουν και άλλους να αναλάβουν δράση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα: Γίνετε μέλος στο Κίνημα Ενεργειακής Αποδοτικότητας
Μπορείτε να βρείτε την Έρευνα Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης 2022 εδώ.

Comments are closed.