ΕΕ: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία»

Το πρόγραμμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, συνολικού ύψους 714 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Εγκρίθηκε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, συνολικού ύψους 714 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για την ενίσχυση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ενώ είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας υποβάλλει αντίστοιχο πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

«Η έγκριση του προγράμματος “Πολιτική Προστασία” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της χώρας μας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Επιβεβαιώνει την αξιοπιστία του υπουργείου μας, το οποίο αν και νεοσύστατο, κατόρθωσε να λάβει ταχύτατα το “πράσινο φως” και μια σημαντικότατη χρηματοδότηση που θα επιτρέψει -στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΙΓΙΣ για τη συνολική αναβάθμιση του μηχανισμού μας- να δρομολογήσουμε μια σειρά από καίριες δράσεις. Θέλω να συγχαρώ όλα τα στελέχη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του υπουργείου που μήνες τώρα δουλεύουν μεθοδικά για αυτό το αποτέλεσμα, καθώς και την ομάδα του υπουργείου Ανάπτυξης υπό τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρη Σκάλκο, για την πολύτιμη συνδρομή τους σε όλες τις φάσεις της προετοιμασίας. Τώρα ξεκινά μια νέα φάση, αυτή της υλοποίησης – κι ελπίζουμε ότι οι γνωστές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις δεν θα σταθούν εμπόδιο στην προσπάθειά μας. Η προσήλωση στους στόχους του προγράμματος θα είναι πρώτη μας προτεραιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα διαρθρώνεται στους εξής κύριους άξονες:

  • Δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων για την ολιστική και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση κινδύνων. Η νέα αυτή εθνική βάση θα διασφαλίζει ότι σε πραγματικό χρόνο, θα είναι διαθέσιμη η απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό αντιμετώπισης κάθε έκτακτης κατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται η προμήθεια νέων, ευφυών συστημάτων καταγραφής και έγκαιρης προειδοποίησης για επεξεργασία και παρακολούθηση κρίσιμων δεδομένων. Επιπλέον, προβλέπεται η χρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, ώστε να αξιοποιηθεί το ταλαντούχο επιστημονικό προσωπικό της Ελλάδας για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και να διασφαλιστεί επιστημονική ακρίβεια σε κάθε φάση διαχείρισης των κινδύνων.
  • Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού και μέσων. Προβλέπεται, ειδικότερα, η προμήθεια νέων αεροσκαφών και ελικοπτέρων πυρόσβεσης, μηχανολογικός εξοπλισμός και οχήματα για όλους τους φορείς που συνδράμουν στο έργο της Πολιτικής Προστασίας (Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Ένοπλες Δυνάμεις, Λιμενικό Σώμα, ΕΚΑΒ), καθώς και εξοπλισμός αντιμετώπισης υγειονομικών κινδύνων.
  • Αναβάθμιση της εκπαίδευσης μέσα από τη νέα Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων που περιλαμβάνει την Ακαδημία Πολιτική Προστασίας (με εκπαιδευτικά προγράμματα για εθελοντές, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, αλλά και πολίτες), την Πυροσβεστική Ακαδημία (σε Κηφισιά και Πτολεμαΐδα), πρότυπο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.Ε

Comments are closed.