Ίδρυμα Μποδοσάκη: «Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα μέχρι το 2030»

Το Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα θα παρουσιαστεί στις 29 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη παρουσιάζει το Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα μέχρι το 2030, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην «Πρωτοβουλία 1821-2021» και σε συνέχεια της δημιουργίας των Σχεδίων Δράσης για το Πανεπιστήμιο του 2030 και για την αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας. Τα Σχέδια Δράσης τελούν υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου και τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας προς αξιοποίηση.

Το Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα θα παρουσιαστεί ως κείμενο συζήτησης στις 29 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Για το Ίδρυμα Μποδοσάκη, η προστασία του περιβάλλοντος είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για τη δημόσια υγεία, τη βιώσιμη οικονομική ζωή της χώρας και την κοινωνική ευημερία. Το Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα αποτυπώνει συνοπτικά την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα σήμερα και καταλήγει σε προτάσεις κρίσιμων μεταρρυθμίσεων οριζόντιου χαρακτήρα για την επίτευξη της διατήρησης του περιβάλλοντος στα επιθυμητά επίπεδα.

Για τη δημιουργία του Σχεδίου Δράσης, που είναι διαθέσιμο εδώ, συστάθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Ιδρύματος Μποδοσάκη η ακόλουθη Επιστημονική Επιτροπή:

 • Δημήτρης Καραβέλλας, Συντονιστής Επιστημονικής Επιτροπής, Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς
 • Δέσποινα Βώκου, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
 • Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Στη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης συμμετείχε ως επιστημονική συνεργάτιδα η Θεοδότα Νάντσου, Επικεφαλής Περιβαλλοντικής Πολιτικής της WWF Ελλάδας. Επιπλέον, 17 επιστήμονες με διεθνή πορεία, κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο, συνεισέφεραν με τον εποικοδομητικό σχολιασμό τους στο Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα μέχρι το 2030.

Το Σχέδιο Δράσης αναπτύσσεται σε επτά κύριες ενότητες, οι οποίες εστιάζουν στις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει τόσο η δική μας, όσο και η επόμενη γενιά:

1. Κλιματική σταθερότητα,

2.Διατήρηση της βιοποικιλότητας,

3.Καθαρός αέρας,

4.Υγιή εδάφη και καθαρά νερά,

5. Κυκλική οικονομία και εξοικονόμηση φυσικών πόρων,

6. Ανθρώπινη υγεία και κατάσταση του περιβάλλοντος,

7. Ενεργή Κοινωνία των Πολιτών.

Σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται τα υπάρχοντα δεδομένα και διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας και την επίτευξη συνεκτικής και αποτελεσματικής πολιτικής για το περιβάλλον και το κλίμα. Οι προτάσεις αυτές διαμορφώνουν ένα πακέτο 10 κρίσιμων μεταρρυθμίσεων οριζόντιου χαρακτήρα, οι οποίες στοχεύουν στην απελευθέρωση των καλύτερων δυνάμεων της χώρας για ένα κλιματικά ουδέτερο και οικολογικά βιώσιμο μέλλον:

1. Διεξαγωγή δύο συζητήσεων στη Βουλή ετησίως, σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, για την πρόοδο της χώρας σε όλα τα πεδία προστασίας του περιβάλλοντος, για τον βαθμό επίτευξης των δεικτών βιωσιμότητας και για την πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα.

2. Ίδρυση ανεξάρτητης περιβαλλοντικής αρχής για την ενίσχυση του μηχανισμού περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και του ελέγχου συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομιμότητα.

3. Ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού και κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης.

4. Καλή νομοθέτηση, με έμφαση στην απλότητα, τη σαφήνεια, την επιστημονική τεκμηρίωση των ρυθμίσεων και την ευρεία και διαφανή διαβούλευση.

5. Δημιουργία Εθνικού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

6. Ίδρυση δικτύου τοπικών παρατηρητηρίων ποιότητας περιβάλλοντος και δημοσιοποίηση των δεδομένων σε ανοιχτές βάσεις.

7. Θέσπιση, με διακομματική συναίνεση, ενισχυμένου πλαισίου για τις διαβουλεύσεις και για την επίτευξη ουσιαστικής κοινωνικής συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

8. Ανάπτυξη πλαισίου για την περιβαλλοντική παιδεία.

9. Θέσπιση συστήματος πράσινων δεικτών και ετήσια παρουσίασή τους στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

10. Σαφής προσανατολισμός των δημόσιων επενδυτικών πολιτικών προς τη στήριξη κλιματικά ουδέτερων δραστηριοτήτων.

Επιθυμία του Ιδρύματος και της Επιστημονικής Επιτροπής είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για εκτεταμένο διάλογο, ευρεία συναίνεση και πολιτική βούληση για το βιώσιμο μέλλον της χώρας μας.

Στις 29 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Σχέδιο Δράσης θα παρουσιαστεί ως κείμενο συζήτησης από τον κ. Καραβέλλα και στη συνέχεια θα συζητηθεί στα ακόλουθα πάνελ:

«Κρίσιμες Προκλήσεις»

Συντονίστρια: Δέσποινα Βώκου, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Συμμετέχοντες:

 • Κωνσταντίνος Γώγος, Καθηγητής Νομικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
 • Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
 • Σπύρος Πανδής, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

«Λύσεις και Μεταρρυθμίσεις»

Συντονίστρια: Θεοδότα Νάντσου, Επικεφαλής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, WWF Ελλάδας

Συμμετέχοντες:

 • Βασίλης Αντωνιάδης, Senior Partner & Managing Director, Boston Consulting Group
 • Λούση Κιουσοπούλου, Δικηγόρος με εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος & στο Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο
 • Άγις Τσουρός, πρώην Διευθυντής Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία και Ευεξία, Π.Ο.Υ. Ευρώπης, Adjunct Professor, Global Health, University of Boston

«Ο ρόλος της επιστήμης, της κοινωνίας και της πολιτικής»

Συντονιστής: Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Συμμετέχοντες:

 • Αντώνης Μαυρόπουλος, Ιδρυτής & Διευθύνων σύμβουλος D-Waste, Μέλος Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής UNEP International
 • Κωνσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕ για την Κλιματική Αλλαγή
 • Κατερίνα Χριστοφιλίδου, Δημοσιογράφος

Comments are closed.