ΔΕΗ: Ξεκίνησαν οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Enel Ρουμανίας

Μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2023, τα μέρη θα διαπραγματευθούν τα έγγραφα της συναλλαγής και η ΔΕΗ θα διεξάγει τον απαιτούμενο έλεγχο (due diligence) σε σχέση με τα Target Assets

Την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την Enel για την εξαγορά της Enel Ρουμανίας ανακοίνωσε η ΔΕΗ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιανουάριο του 2023.

Συγκεκριμένα η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε Σύμβαση Αποκλειστικότητας (Exclusivity Agreement) με την Enel για την πιθανή απόκτηση όλων των συμμετοχών του Ομίλου Enel στην Ρουμανία. «Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2023, τα μέρη θα διαπραγματευθούν τα έγγραφα της συναλλαγής και η ΔΕΗ θα διεξάγει τον απαιτούμενο έλεγχο (due diligence) σε σχέση με τα Target Assets, και με την ολοκλήρωση του ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ θα καθορίσει αν η ΔΕΗ θα υποβάλει δεσμευτική προσφορά προς την Enel. Τα μέρη θα ενημερώσουν την επενδυτική κοινότητα σε περίπτωση που εισέλθουν σε δεσμευτική συμφωνία για την συναλλαγή», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η ΔΕΗ είχε ήδη περιλάβει στο Στρατηγικό Σχέδιο πιθανές εξαγορές σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, βάζοντας τις βάσεις για ουσιαστική επέκταση στην περιοχή. Η ENEL έχει ήδη ανακοινώσει ότι προχωρά σε αποεπένδυση από τη Ρουμανία (αλλά και την Αργεντινή και το Περού) προκειμένου να περιορίσει το χρέος της.

Comments are closed.