ΤΙΤΑΝ: Κύρια προτεραιότητα του Ομίλου η Κλιματική Αλλαγή

Η στρατηγική ESG του ομίλου ΤΙΤΑΝ

Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής εξακολουθεί να είναι η κύρια προτεραιότητα του Ομίλου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2023 ο Όμιλος μείωσε κατά 11kg τις «καθαρές» εκπομπές σε 607,7 kg CO₂ ανά τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος, σε σχέση με τα επίπεδα του 2022. Αυτή η μείωση κατέστη δυνατή χάρη στη μέγιστη μέχρι στιγμής αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (19,6%) και την ιστορικά χαμηλή περιεκτικότητα των προϊόντων τσιμέντου σε κλίνκερ (76,9%). Τα πράσινα προϊόντα που προσφέρουμε στους πελάτες μας αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,4% της συνολικής παραγωγής τσιμέντου του Ομίλου. Σημαντικό ορόσημο το 2023 ήταν η επιλογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του «IFESTOS», ενός πρωτοποριακού έργου δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα, για την επιχορήγηση ύψους €234 εκ. στο πλαίσιο της τρίτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έργα μεγάλης κλίμακας από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ. Ο ΤΙΤΑΝ εξακολουθεί να σημειώνει πρόοδο στην έρευνα και την ανάπτυξη για τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα (CCUS) μέσα από διεθνείς συνεργασίες. Μέσα από τη συμμετοχή μας στο ερευνητικό πρόγραμμα «HERCCULES»,, θέλουμε να καταδείξουμε, σε συνεργασία με τους εταίρους μας, τις δυνατότητες ολόκληρης της αλυσίδας αξίας CCUS στη Νότια Ευρώπη, θέτοντας τις βάσεις για μεγαλύτερης κλίμακας εφαρμογές στην περιοχή.

Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάπτυξη

Ο Δείκτης Συχνότητας Ατυχημάτων που οδήγησαν σε Απώλεια Χρόνου Εργασίας (LTIFR) μειώθηκε σε επίπεδα ρεκόρ, συγκεκριμένα σε 0,35 και 0,58 ανά 1.000.000 ώρες εργασίας (LTI) για τους εργαζομένους του Ομίλου και τους συνεργαζόμενους εργολάβους αντίστοιχα. Ο ΤΙΤΑΝ υπέγραψε τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Women’s Empowerment Principles WEPs), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να εξασφαλίζει έναν χώρο εργασίας στον οποίο όλοι μπορούν να εξελιχθούν και να πετύχουν. Έχει ήδη επιτευχθεί ο στόχος ESG που είχαμε θέσει για το 2025, σύμφωνα με τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο από γυναίκες. Επιπλέον, το ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις αυξήθηκε σε 20,8% το 2023, καταγράφοντας αύξηση 26% έναντι του έτους αναφοράς (2020).

Θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε

Με στόχο να μεγιστοποιήσουμε το θετικό αποτύπωμά μας στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, το 2023 αναλάβαμε 265 πρωτοβουλίες σύμπραξης με την κοινότητα σε όλες τις χώρες στις οποίες έχουμε παρουσία, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 6.537 ατόμων και 330.000 ωφελούμενους. Σύμφωνα με τη δέσμευσή μας να διαθέτουμε τα 2/3 των συνολικών δαπανών μας σε τοπικούς προμηθευτές και στις τοπικές κοινότητες, υπερβήκαμε τον συνολικό στόχο μας για τις εγχώριες δαπάνες, οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στο 67,8% σε επίπεδο Ομίλου.

Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα

Αναγνωρίζοντας ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την εξοικονόμηση των πόρων, πετύχαμε το 85,7% της συνολικής παραγωγής κλίνκερ του Ομίλου να καλύπτεται πλέον με πιστοποίηση ISO 50001 ή με ενεργειακούς ελέγχους, υπερβαίνοντας ήδη τον στόχο του 85% που είχαμε θέσει για το 2025. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, ο Όμιλος εργάστηκε σταθερά για τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε χώρους ταφής. Ως αποτέλεσμα, 55% της συνολικής παραγωγής κλίνκερ του Ομίλου καλύπτεται πλέον με πιστοποίηση «μηδενικών αποβλήτων προς ταφή» ξεπερνώντας το στόχο του 50% που είχαμε θέσει για το 2025.Η εκτροπή των επιστροφών σκυροδέματος από χώρους ταφής αυξήθηκε και ξεπέρασε το 85% τα τελευταία πέντε χρόνια, φτάνοντας στο 87,5% το 2023, με περισσότερους από 171.220 τόνους επιστροφών σκυροδέματος να χρησιμοποιούνται από τις επιχειρηματικές μονάδες του Ομίλου. Η κατανάλωση νερού στα εργοστάσια τσιμέντου και στις μονάδες άλεσης του Ομίλου καθώς και στα συνδεδεμένα λατομεία μειώθηκε περαιτέρω κατά 7% και έφτασε σε 222,7 l/t τσιμεντοειδούς προϊόντος.

Καλή διακυβέρνηση, διαφάνεια και επιχειρηματική ηθική

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο ΤΙΤΑΝ αναγνωρίστηκε, ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας την ανώτατη βαθμολογία «Α» από τον έγκυρο, μη κερδοσκοπικό παγκόσμιο περιβαλλοντικό οργανισμό CDP. Επιπλέον, έλαβε την υψηλή βαθμολογία «Α-» στην ασφάλεια των υδάτων και συνεπώς αναδεικνύεται ως μία εκ των τριών εταιριών στον κλάδο που κατατάσσονται στην κορυφή και στις δύο κατηγορίες. Επίσης, στην εταιρική βαθμολόγηση ISS ESG ο Όμιλος αξιολογήθηκε ως εταιρία με πολύ υψηλό επίπεδο (Prime status), ενώ διατήρησε τη βαθμολογία «ΑΑ» από την MSCI για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Επιπρόσθετα, ο ΤΙΤΑΝ έλαβε το ασημένιο σήμα από την EcoVadis και υψηλές βαθμολογίες στις αξιολογήσεις της S&P Global και της Moody’s Analytics, κατοχυρώνοντας τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων εταιριών του κλάδου.

Comments are closed.