Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή: Στρατηγικές για Ανθεκτικές Πόλεις

Της Χριστίνας Δεληγιάννη
Διευθύνουσα Σύμβουλος, Verimpact
Διευθύντρια Προγραμμάτων και Πολιτικής, Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, EPLO
Πρέσβειρα του Συμφώνου για το Κλίμα

 

Καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται ολοένα και πιο  σφοδρές, είναι σημαντική η εστίαση σε επίπεδο πόλεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεδομένου πως οι πόλεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις, αλλά και ευθύνονται για το 70% των παγκόσμιων εκπομπών CO2, με τις μεταφορές και τα κτίρια να είναι από τους μεγαλύτερους ρυπαίνοντες (IPCC, 2022).

Καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας γίνονται πιο συχνά και έντονα, είναι επιτακτική ανάγκη για τις πόλεις να εφαρμόσουν στρατηγικές προσαρμογής για να εξασφαλίσουν την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων τους.

Image Source: g-pmuQfob8d-image-generator

Η πιο βασική στρατηγική είναι οι επενδύσεις σε «πράσινες» υποδομές ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα που πλήττονται περισσότερο από την άνοδο της θερμοκρασίας. Η ενσωμάτωση χώρων πρασίνου, όπως πάρκα, πράσινες στέγες και πράσινοι, ζωντανοί τοίχοι, και αστικά δάση μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό της επίδρασης της αστικής θερμικής νησίδας και στη μείωση των κινδύνων πλημμύρας απορροφώντας την απότομη βροχόπτωση. Οι συγκεκριμένες λύσεις βασισμένες στη φύση όχι μόνο ενισχύουν την αισθητική της πόλης, αλλά παρέχουν επίσης κρίσιμες υπηρεσίες οικοσυστήματος, όπως η δέσμευση άνθρακα και η διατήρηση των οικοτόπων, όπως έχουμε δει από μελέτες με βάση τη μεθοδολογία της Verimpact για κριτήρια ESG στις πόλεις.

 

Η επένδυση στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με τη σωστή νομοθεσία και ένα σύστημα αξιολόγησης αντικτύπου αποτελεί μία σχετικά εύκολη αλλά και επιτακτική στρατηγική, όπως και η μετασκευή των υπάρχουσων υποδομών για να αντέχουν σε ακραία καιρικά φαινόμενα, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα βασικών υπηρεσιών όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και τα δίκτυα επικοινωνίας.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συντονιστής του Συμφώνου στην Ελλάδα είναι ο οργανισμός ΙΝΖΕΒ. Για όποια πληροφορία σχετικά με το Σύμφωνο ή για κλιματικές δράσεις που θα σας ενδιέφερε να διοργανώσετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Συντονισμού στο inzeb@inzeb.org ή στο τηλέφωνο 210 6394608.

Comments are closed.