Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πληροφοριακή ενότητα για τα «πράσινα» ομόλογα

Ανακοινώθηκε η δημιουργία της ειδικής πληροφοριακής ενότητας «ATHEX BONDS GREENet».

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε τη δημιουργία, της ειδικής πληροφοριακής ενότητας «ATHEX BONDS GREENet» στην ιστοσελίδα του. Η κίνηση αυτή έρχεται στο πλαίσιο συνεχών δράσεων υποστήριξης και ανάδειξης διεθνώς αναγνωρισμένων βέλτιστων πρακτικών στην επικοινωνία εκδοτών και επενδυτών στα χαρακτηριστικά των βιώσιμων επενδύσεων που διατίθενται στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Comments are closed.