Enel Green Power: Καινοτομία και ψηφιοποίηση στην υπηρεσία των ΑΠΕ

Η Enel εισάγει νέες, σύγχρονες τεχνολογίες στα επιχειρησιακά της κέντρα και καινοτομεί με επαναστατικές βιώσιμες πρακτικές στα έργα που διαχειρίζεται

Η Enel Green Power, παγκόσμια ηγέτιδα στην παραγωγή πράσινης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εισάγει νέες, σύγχρονες τεχνολογίες στα επιχειρησιακά της κέντρα και καινοτομεί με επαναστατικές βιώσιμες πρακτικές στα έργα που διαχειρίζεται, κάνοντας πράξη το όραμά της: Enabling progress with sustainable energy.

Υπερσύγχρονο Control & Monitoring Room για έργα ΑΠΕ

Το Control & Monitoring Room της Enel Green Power Hellas, το πιο καινοτόμο στον κλάδο των ΑΠΕ στην Ελλάδα έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και απομακρυσμένης διαχείρισης των έργων της εταιρείας. Μέσω αυτού, 24ώρες το 24ωρό και 365 ήμερες το χρόνο, οι μηχανικοί και έμπειροι αναλυτές δεδομένων που το στελεχώνουν μπορούν να ελέγχουν εξ αποστάσεως τα έργα, να εντοπίζουν και να αποκαθιστούν άμεσα τυχόν βλάβες που μπορεί να προκύψουν. Παράλληλα, αξιοποιούν την τεράστια βάση δεδομένων για να αναπτύσσουν τεχνικές αναλύσεις και αλγορίθμους που βοηθούν την ομάδα συντήρησης να βελτιώνει συνεχώς την απόδοση των έργων.

Τεχνολογία και ψηφιακές λύσεις στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης έργων ΑΠΕ

Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση οφείλουν να συμβαδίζουν. Γι’ αυτό και η Enel Green Power «αγκαλιάζει» τη νέα λογική της ψηφιοποίησης στις ΑΠΕ και εφαρμόζει μια σειρά καινοτόμων λύσεων στη διαδικασία ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης. Η αυτοματοποίηση του Control & Monitoring Room ενισχύεται από ψηφιακές λύσεις και εργαλεία. Αυτά περιλάμβάνουν:
H χρήση drones: Η επιθεώρηση μιας εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας μέσω drones βοηθά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων O&M, κάνοντάς τα πιο γρήγορα και οικονομικά. Αυτή είναι μια πολύτιμη τεχνολογία για τον ενεργειακό τομέα, η οποία διευκολύνει τις επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων.

Τα «έξυπνα γυαλιά»: Παρέχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεων υποστήριξης στον χειριστή κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

Η «εικονική επίσκεψη»: Μέσω αυτής, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αλληλοεπιδρά με τους ειδικούς για διευκρινίσεις σε τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο της επίσκεψης ή τη γενικότερη λειτουργία των έργων. Είναι μια πρακτική που αντικαθιστά τις παραδοσιακές επιτόπιες επισκέψεις σε έργα ΑΠΕ.

Βιώσιμες πρακτικές με σεβασμό στα τοπικά οικοσυστήματα

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Enel Green Power Hellas, υιοθετεί βιώσιμες πρακτικές στα έργα της, με στόχο τη μέγιστη απόδοση και λειτουργία των έργων, και παράλληλα την ανταπόδοση στις τοπικές κοινωνίες των περιοχών όπου δραστηριοποιείται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διαχείριση της ανάπτυξης της βλάστησης στα έργα μέσω της βόσκησης προβάτων.

Η διαχείριση της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της βλάστησης με τη βόσκηση προβάτων (sheep grass management) είναι μια επαναστατική πρακτική, με ρίζες στην παραδοσιακή βόσκηση των αιγοπροβάτων, που σέβεται το τοπικό οικοσύστημα. Η πρακτική αυτή έχει υιοθετηθεί από την Enel Green Power Hellas σε έργα σε όλη τη χώρα, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου η ανάπτυξη της βλάστησης είναι συνεχής. Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της στρατηγικής είναι η μείωση των ζημιών των φωτοβολταϊκών πλαισίων και του λειτουργικού κόστους, η αποφυγή των απωλειών παραγωγής ενώ τα οφέλη αντανακλώνται και στην τοπική κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς τα φωτοβολταϊκά έργα μετατρέπονται σε μια φυσική αντιπυρική ζώνη, βοηθώντας έτσι στην αποτροπή της εξάπλωσης πυρκαγιών. Τα έργα αυτά αποτελούν ακόμη ιδανική και βιώσιμη λύση όταν δεν επαρκούν τα βοσκοτόπια στην περιοχή. Έτσι, αφενός ελαχιστοποιείται το κόστος της περιοδικής κοπής των χόρτων ενώ αφετέρου μεγιστοποιείται η φυσική ανάπτυξη της βλάστησης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Η Enel Green Power επιδιώκει συνεχώς την καινοτομία κάνοντας χρήση ψηφιακών λύσεων και νέων τεχνολογιών, Με αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύει τη δέσμευσή της σε ένα βιώσιμο μοντέλο βασισμένο σε πρωτοβουλίες που ωφελούν τους κατοίκους και το οικοσύστημα των περιοχών όπου δραστηριοποιείται.

Comments are closed.