CYRUS: Στο ραντάρ ξένων επενδυτών η ελληνική Startup που μας «προμηθεύει» υδρογόνo

Η CYRUS έχει δημιουργήσει μια καινοτόμο λύση, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την οικονομικότερη και ευκολότερη διανομή του υδρογόνου

«Η τεχνολογία της  CYRUS που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα με τη συμβολή των ευρωπαϊκών πόρων μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην εξάπλωση και αξιοποίηση αυτής της κρίσιμης τεχνολογίας υδρογόνου».

Αυτό σημειώνεται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, στο σκέλος που αφορά τα παραδείγματα έργων που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκά κονδύλια και γίνεται ειδική αναφορά στην CYRUS, ενώ σημειώνεται ότι η ελληνική Startup, με την στήριξη του EquiFund και του ΕΠΑνΕΚ έχει αναπτύξει μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, συμπίεσης και διανομής του υδρογόνου και έχει προκαλέσει το διεθνές ενδιαφέρον.

Το υδρογόνο ως καύσιμο αποτελεί μια από τις πλέον υποσχόμενες τεχνολογίες για την παραγωγή ισχυρών και περιβαλλοντικά καθαρών κινητήρων, καθώς έχει υψηλή απόδοση ως καύσιμο και παράγει μηδενικά απόβλητα. Άλλωστε, το προϊόν της καύσης του υδρογόνου είναι το νερό, το οποίο στην περίπτωση των κινητήρων διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα σε υψηλή θερμοκρασία με την μορφή υδρατμών.

Οι τρέχουσες πολιτικοοικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, έχουν ανανεώσει το ενδιαφέρον για τη χρήση του υδρογόνου ως καυσίμου και αρκετές εταιρείες επενδύουν στην έρευνα και ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Ωστόσο ένα από τα βασικά του μειονεκτήματα είναι ότι υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στην συμπίεση, μεταφορά και διανομή του.

Σε αυτό το πλαίσιο η ελληνική startup CYRUS η οποία ιδρύθηκε το 2019 ως τεχνοβλαστός (spin-off) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» έχει δημιουργήσει μια καινοτόμο λύση χημικής συμπίεσης του υδρογόνου, βασισμένη στη χρήση μεταλλοϋδριδίων, η οποία είναι εύκολη στην κατασκευή και χρησιμοποιεί για θέρμανση και ψύξη μόνο το νερό. Με την τεχνολογία της CYRUS το ενεργειακό και λειτουργικό κόστος συμπίεσης υδρογόνου πέφτει σημαντικά, ως επακόλουθο, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την οικονομικότερη και ευκολότερη διανομή του υδρογόνου με προφανή οφέλη για την χρήση και τη διάδοση της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Ταυτόχρονα, η καινοτόμος λύση της CYRUS υπερτερεί των συμβατικών συμπιεστών υδρογόνου, καθώς η χρήση μεταλλοϋδριδίων εξασφαλίζει την συμπίεση του υδρογόνου με σχεδόν μηδενικό ηχητικό αποτύπωμα, σε αντίθεση με τους συμβατικούς συμπιεστές που παράγουν πολύ υψηλά επίπεδα ηχητικών αποβλήτων. Αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό καθιστά τους συμπιεστές της CYRUS, όχι μόνο οικονομικότερους στην χρήση, αλλά και κατάλληλους για εγκατάσταση σε σταθμούς ανεφοδιασμού υδρογόνου σε αστικά περιβάλλοντα όπου οι περιορισμοί για τις ηχητικές εκπομπές δεν αφήνουν περιθώρια χρήσης συμβατικών συμπιεστών.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε τον πρώτο ελληνικό λειτουργικό σταθμό εφοδιασμού υδρογόνου με χρήση της τεχνολογίας της στον χώρο του «Δημόκριτου» ο οποίος διαθέτει μία μονάδα παραγωγής και συμπίεσης «πράσινου» υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης του νερού. Η μονάδα αυτή, χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκό σύστημα και αξιοποιεί τον καινοτόμο συμπιεστή υδρογόνου της CYRUS που αποδίδει 200 bar, σε δεξαμενές αποθήκευσης υδρογόνου υψηλής πίεσης και ένα σύστημα ανεφοδιασμού μικρών οχημάτων.

Σε συνέχεια αυτής της μεγάλης ελληνικής πρωτοπορίας, η ομάδα της CYRUS έχει ήδη προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου συμπιεστή, ο οποίος αποδίδει πιέσεις έως και 450 bar, οι οποίες τον καθιστούν κατάλληλο για χρήση σε σταθμούς ανεφοδιασμού μεγάλων οχημάτων υδρογόνου, όπως φορτηγά και λεωφορεία, όπου η χρήση συμβατικών καυσίμων παράγει αρκετά υψηλές εκπομπές διοξειδίου το άνθρακα και η χρήση μπαταρίας έχει περιορισμούς.

Η καινοτόμος και ταυτόχρονα πρακτική προσέγγιση της CYRUS προκάλεσε το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών και έχει ήδη προχωρήσει σε δεύτερο γύρο χρηματοδότησης άνω του 1 εκατ. ευρώ από το Uni.Fund και την αμερικανική Advent Technologies, που οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Nasdaq, δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες επιτυχίας στον χώρο των ελληνικών Startups.

Αυτή η μεγάλη επιτυχία της CYRUS ήρθε ως επακόλουθο της στήριξης που έλαβε στα πρώτα της βήματα, χάρη στην αρχική επένδυση που είχε λάβει από το Uni.Fund, ύψους 200.000 ευρώ.

Η υποστήριξη του Uni.Fund προς την CYRUS δεν περιορίστηκε στην επένδυση του αρχικού κεφαλαίου, αλλά υποστήριξε και συμβούλεψε την εταιρεία στα πρώτα της βήματα προκειμένου να αποκτήσει έναν σαφή επιχειρηματικό προσανατολισμό που θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για πρόσθετες επενδύσεις. Η ομάδα του Uni.Fund συνεχίζει να υποστηρίζει την εταιρεία σε θέματα στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Χαρακτηριστικά, ο Νίκος Χαλκιαδάκης, μέλος της CYRUS, υπογράμμισε τον ρόλο του Uni.Fund: «Μας υποστήριξαν ώστε να γίνουμε μια εταιρεία αναγνωρίσιμη στον κλάδο και έτσι τελικά να συμβάλουμε στην επιτυχημένη διείσδυση στην αγορά. Ως αποτέλεσμα, σίγουρα θα συμβούλευα αυτού του είδους τη χρηματοδότηση σε κάθε startup που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα στην Ελλάδα».

Η συνεργασία της CYRUS με ανθρώπους που ήταν ειδικοί στην επιχειρηματική ανάπτυξη μεγέθυνε και κατεύθυνε προς τη σωστή πορεία την συγκεκριμένη Startup, κάτι που συντέλεσε στην ολοκλήρωση του επιτυχημένου δεύτερου γύρου χρηματοδότησης.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το Uni.Fund αποτελεί ένα από τα funds του EquiFund του χρηματοδοτικού εργαλείου το οποίο δημιουργήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, το EIF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) και με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η επιτυχία της CYRUS έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τη χώρα καθώς βρισκόμαστε σε μια φάση που το ενδιαφέρον της Ε.Ε. για την τεχνολογία του υδρογόνου έχει ανανεωθεί.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 18 Μαΐου 2022 το Σχέδιο REPowerEU για τον μετριασμό των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών της ενέργειας, για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια και για τη διαφοροποίηση του ευρωπαϊκού εφοδιασμού με φυσικό αέριο, συγκεκριμένα μέσω μεγαλύτερων όγκων παραγωγής και εισαγωγών βιομεθανίου και ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου.

Είναι σαφές ότι η τεχνολογία της CYRUS που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα με τη συμβολή των ευρωπαϊκών πόρων μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην εξάπλωση και αξιοποίηση αυτής της κρίσιμης τεχνολογίας.

Comments are closed.