Mytilineos: Τροποποίηση σύμβασης για τα φωτοβολταϊκά της Egnatia Group

Η τροποποίηση αφορά στην επαύξηση του αριθμού των εταιρειών που αναπτύσσουν τα σχετικά έργα και στον τρόπο πληρωμής του τιμήματος

Η Μυτιληναίος ΑΕ ανακοίνωσε ότι με την από 11.08.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε ομόφωνα η παροχή της ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, για την τροποποίηση της από 21.02.2022 σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της Εταιρείας ως αγοράστριας και της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως πωλήτριας για την εξαγορά από την Εταιρεία εταιρειών που διαθέτουν άδειες φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αρχική σύμβαση έλαβε τη σχετική ειδική άδεια στις 28.01.2022 και ανακοινώθηκε την 11.02.2022.

Η τροποποίηση αφορά στην επαύξηση του αριθμού των εταιρειών που αναπτύσσουν τα σχετικά έργα και στον τρόπο πληρωμής του τιμήματος, με περισσότερες καταβολές, προοδευτικά και ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσης των έργων, με σκοπό την επιτάχυνση της ωρίμανσης και τη διευκόλυνση της χρηματοδότησής τους.

Η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης, ήταν συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99 παρ. 2 (α) του Ν. 4548/2018. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ελήφθη βάσει της από 03.08.2023 έκθεσης αξιολόγησης του Αντώνιου Προκοπίδη, ορκωτού ελεγκτή λογιστή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511) της ελεγκτικής εταιρείας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.», η οποία έκρινε ότι η εν λόγω συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους της που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας.

Το από 11.08.2023 πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η ανωτέρω έκθεση αξιολόγησης κατ’ άρθρο 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 έχουν καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις και διαδικασίες του Ν. 4548/2018.

Comments are closed.