Οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Καινοτόμες πρωτοβουλίες για μια βιώσιμη γεωργία

Μέσω των δράσεων του οργανισμού την τελευταία πενταετία, περισσότερα από 30.000 άτομα έχουν επωφεληθεί στον αγροδιατροφικό κλάδο. Παράλληλα, το συνολικό αποτύπωμα της Νέας Γεωργίας Νέας Γενιάς και των ωφελούμενών της στην ελληνική οικονομία πλησιάζει τα 27 εκατ. ευρώ.

Χρονιά-ορόσημο αποτελεί τo 2023 για τον oργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, καθώς γιορτάζει πέντε χρόνια ουσιαστικής συμβολής στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου τοπίου στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα. Μέσω των δράσεων του οργανισμού την τελευταία πενταετία, περισσότερα από 30.000 άτομα έχουν επωφεληθεί στον αγροδιατροφικό κλάδο. Παράλληλα, το συνολικό αποτύπωμα της Νέας Γεωργίας Νέας Γενιάς και των ωφελούμενών της στην ελληνική οικονομία πλησιάζει τα 27 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμά του οργανισμού επιβεβαιώνεται επίσης από το εύρημα ότι για κάθε ένα 1 ευρώ που επενδύει παράγονται 3,6 ευρώ στην πραγματική οικονομία.

Η Νέα Γεωργία Νέα Γενιά αποτελεί ευρωπαϊκό best practice, με διεθνείς συνεργασίες, πολλαπλές βραβεύσεις και καταλυτικές συνεργασίες με όλους τους σημαντικούς δρώντες του οικοσυστήματος, μεταφέρει τεχνογνωσία, αναπτύσσει συνέργειες και στηρίζει έμπρακτα την ευημερία των κοινοτήτων της υπαίθρου.

«Η πρώτη πενταετία προσφοράς μας υπήρξε περίοδος σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης, εξέλιξης και ουσιαστικής συμβολής στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου τοπίου στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα. Ξεκινήσαμε το 2018 με την κρίσιμη πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, την στρατηγική συνεργασία του Πανεπιστημίου Rutgers των ΗΠΑ και την υποστήριξη όσων ήθελαν την αγροδιατροφή στην Ελλάδα να εξελίσσεται» σημειώνει η CEO του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, Έφη Λαζαρίδου. «Ο οργανισμός μας θα εξακολουθήσει τα επόμενα χρόνια να σχεδιάζει και να υλοποιεί πρωτοβουλίες για μια βιώσιμη γεωργία, διασυνδέοντας την έρευνα με την παραγωγή, να προωθεί την καινοτομία, καθώς και την επιχειρηματικότητα, με σκοπό την ανάπτυξη και την ευημερία των κοινοτήτων της υπαίθρου», συμπληρώνει η ίδια αναφορικά με τους στόχους για το 2024.

Στόχος του οργανισμού είναι η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας καθώς και η αναζωογόνηση του κλάδου συνολικά. Μέσα από τις δράσεις και τα καινοτόμα προγράμματά του επιδιώκει τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, την προώθηση της καινοτομίας και των τεχνολογικών εφαρμογών στην αγροδιατροφή με σκοπό την ανάπτυξη και την ευημερία των πληθυσμών της υπαίθρου. Σε αυτή την πορεία ο οργανισμός έχει το προνόμιο να συμπορεύεται με: ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς, σημαντικές εταιρίες του κλάδου, εξέχοντες επαγγελματίες, συνεταιρισμούς, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και θεσμικούς φορείς του Δημοσίου με τους οποίους μοιράζεται το ίδιο όραμα για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου τοπίου στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα.

Σημειώνεται ότι ο κλάδος της αγροδιατροφής είναι ζωτικής σημασίας για τον πλανήτη, την ανθρωπότητα και τη βιωσιμότητα των κοινοτήτων της υπαίθρου, καθώς και ο δεύτερος μεγαλύτερος τομέας απασχόλησης στη χώρα.

Ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά ιδρύθηκε με πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο του προγράμματος Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων, το 2018, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Rutgers, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Τον Οκτώβριο του 2020, εξελίχθηκε σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες και το δίκτυο συνεργατών του, διατηρώντας παράλληλα τη στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Rutgers ως στρατηγικό και τεχνικό σύμβουλο. Η συμβολή και υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ως ιδρυτικός δωρητής του οργανισμού υπήρξε καταλυτική στα πρώτα βήματα του οργανισμού και συνεχίζει να είναι μέχρι σήμερα.

Comments are closed.