«Κλείδωσε» το Mega Deal ανάμεσα σε Motor Oil και Ελλάκτωρ με την εξαγορά της Anemos

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 15% της εταιρείας ANEMOS RES από τη Motor Oil.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελλάκτωρ έδωσε το «πράσινο φως», για την την πώληση του εναπομείναντος ποσοστού 25% της εταιρείας ANEMOS RES στην εταιρεία Motor Oil Renewable Energy (MORE). Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται το Mega Deal, που καθιστά ενισχυμένες και τις δύο εταιρείες.
Με την ολοκλήρωση της πώλησης η ρευστότητα του Ομίλου Ελλάκτωρ υπολογίζεται ότι θα υπερβεί τα 650 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται, ότι τον περασμένο Δεκέμβριο η Motor Oil μέσω της θυγατρικής της More, απέκτησε το 75% της Anemos από την Ελλάκτωρ, αντί του ποσού των 671,5 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως η Anemos αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία σε εγκατεστημένη ισχύ μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Motor Oil, της οποίας η μετοχή ανέβηκε άμεσα μετά την ανακοίνωση του «κλεισίματος της συμφωνίας:
«Η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 15.12.2023, αποφασίστηκαν τα εξής:
Η χορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αδείας για την σύναψη σύμβασης της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος (κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018).
Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε έγκριση για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με την εταιρεία «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (στο εξής «MORE»), σύμφωνα με την οποία:
Η Εταιρεία θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα ονομαστικές μετοχές (123.059.250) της ANEMOS RES HOLDINGS ΑΕ, κυριότητος της Εταιρείας, προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιμήματος εκατόν είκοσι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€123.520.000), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στην από 14.12.2023 δεσμευτική προσφορά (η «Προσφορά»).
Η σύμβαση αγοραπωλησίας (εφεξής η «Σύμβαση Αγοραπωλησίας») θα περιλαμβάνει συνήθεις για τέτοιες συναλλαγές εγγυοδοτικές δηλώσεις με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις αποζημίωσης του Αγοραστή, όπως αυτές περιγράφονται στην Προσφορά.
Οι παραπάνω όροι της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, αποτελούν συνήθεις όρους για αντίστοιχες συμβάσεις και η σύναψη αυτής είναι δίκαιη και προς όφελος της Εταιρείας.
Η έγκριση της ως άνω σύμβασης παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
Η προαναφερόμενη συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ”.

Comments are closed.