Η παγκόσμια δυναμικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξήθηκε με ρυθμό ρεκόρ το 2023

Έκθεση του IEA αναφέρει ότι η ανάπτυξη κατά 50% πέρυσι διατηρεί την ελπίδα επίτευξης του κλιματικού στόχου της Cop28 για τριπλασιασμό της ικανότητας καθαρής ενέργειας.

Η παγκόσμια δυναμικότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια, το 2023, φέρνοντας ένα βήμα πιο κοντά την επίτευξη ενός βασικού κλιματικού στόχου μέχρι το τέλος της δεκαετίας, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).

Η παγκόσμια ανανεώσιμη ενέργεια αυξήθηκε κατά 50% πέρυσι στα 510 γιγαβάτ (GW) το 2023, την 22η συνεχόμενη χρονιά που οι προσθήκες ανανεώσιμης δυναμικότητας έθεσαν νέο ρεκόρ, σύμφωνα με στοιχεία του IEA.

Η ανάπτυξη προσφέρει μια ευκαιρία στις παγκόσμιες κυβερνήσεις να εκπληρώσουν τη δέσμευση που συμφωνήθηκε στις συνομιλίες για το κλίμα Cop28 τον Νοέμβριο να τριπλασιάσουν την ικανότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030 για να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, σύμφωνα με τον IEA.

Η τελευταία έκθεση του IEA διαπίστωσε ότι η ηλιακή ενέργεια αντιπροσώπευε τα τρία τέταρτα της νέας δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που εγκαταστάθηκε παγκοσμίως πέρυσι. Το μεγαλύτερο μέρος της νέας ηλιακής ενέργειας στον κόσμο κατασκευάστηκε στην Κίνα, η οποία εγκατέστησε περισσότερη ηλιακή ενέργεια πέρυσι από ό, τι ολόκληρος ο κόσμος έθεσε σε λειτουργία το προηγούμενο έτος, παρά τη μείωση των επιδοτήσεων το 2020 και το 2021

Οι ρυθμοί ανάπτυξης ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία έχουν θέσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε καλό δρόμο για να ξεπεράσουν τον άνθρακα ως τη μεγαλύτερη πηγή παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τις αρχές του 2025, ανέφερε ο IEA. Μέχρι το 2028, προβλέπει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 42% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο τριπλασιασμός της παγκόσμιας ανανεώσιμης ενέργειας μέχρι το τέλος της δεκαετίας για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι ένας από τους πέντε κύριους κλιματικούς στόχους που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη της ανεξέλεγκτης υπερθέρμανσης του πλανήτη, παράλληλα με τον διπλασιασμό της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, τη μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα και την κλιμάκωση της χρηματοδότησης για τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Οι αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση της διακυβέρνησης και τη δημιουργία ισχυρών ρυθμιστικών πλαισίων που θα είναι απαραίτητα για τη μείωση του επενδυτικού κινδύνου και την προσέλκυση επενδύσεων, ανέφερε ο IEA, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τη θέσπιση νέων στόχων και πολιτικών σε χώρες όπου δεν υπάρχουν ακόμη.

Comments are closed.