Η Επιτυχημένη στρατηγική ESG ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις των επενδυτών

Η περιβαλλοντική δράση και η κοινωνική επίδραση είναι κρίσιμες αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο, επομένως γιατί να μην τις κάνετε βασικό μέρος της επιχείρησης; Θα ακολουθήσει η βιώσιμη εμπορική ανάπτυξη.

Του Θανάση Λασκούδη

Τι σημαίνει πραγματικά η στρατηγική ESG;

Συχνά ακούμε τον όρο ESG, ο οποίος μπορεί συχνά να φαίνεται εναλλάξιμος με τη «στρατηγική βιωσιμότητας», αλλά οι όροι μόνοι τους είναι ελαφρώς διαφορετικοί. Αυτό μας οδηγεί να εμβαθύνουμε στις έννοιες τους και να ανακαλύψουμε πώς διαφέρουν, προκειμένου να τις αξιοποιήσουμε στην επιχείρηση.
Mε την αξιοποίηση, εννοούμε να κατανοήσουμε πώς να πλοηγηθείτε στις απαιτήσεις των επενδυτών προκειμένου να συμμορφωθείτε με τους κανονισμούς ESG ως οργανισμός στα μάτια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η βιωσιμότητα είναι η λέξη που βλέπουμε σε κάθε εταιρικό site, όπως και ο όρος ESG, αλλά η βιωσιμότητα αναφέρεται στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις ενός οργανισμού.
Η μόνη διαφορά εδώ είναι η συμπερίληψη οικονομικών παραγόντων αντί για διακυβέρνηση.
Ωστόσο, η διακυβέρνηση είναι σίγουρα το σημείο εκκίνησης για τις επιχειρήσεις, καθώς ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις τελικά επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη και η υλοποίηση πιο φιλικών προς το περιβάλλον και ηθικά συμμορφωμένων λύσεων θα απαιτήσει μόνο περαιτέρω προβλήματα.

Παρόλα αυτά, η στρατηγική ESG είναι πλέον η βασική εστίαση για τις επιχειρήσεις και πιθανότατα θα ενσωματωθεί σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης εάν οι οργανισμοί πρέπει να ανταποκριθούν σε ορισμένες απαιτήσεις για την κλιματική αλλαγή και την κοινωνική επίδραση.
Για να χαράξουμε έναν βιώσιμο δρόμο, το πρώτο μεγάλο βήμα είναι ίσως αυτό που οι οργανισμοί δυσκολεύονται περισσότερο – η κατανόηση των δεδομένων τους. Πολλοί από αυτούς θα έχουν ήδη διαθέσιμο ένα μεγαλύτερο ποσό δεδομένων, αλλά πιθανότατα κατακερματισμένο και μη χρησιμοποιήσιμο στη σημερινή μορφή του.
Η μετρησιμότητα είναι κρίσιμος παράγοντας για κάθε σύγχρονη επιχειρηματική στρατηγική και συνεπώς, είναι μια φυσική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί όταν εξετάζονται οι εξελίξεις ESG-specific.

Η επίδραση των δεδομένων ESG στην απόδοση της επιχείρησης

Η συσχέτιση μεταξύ των δεδομένων ESG και της απόδοσης της επιχείρησης είναι ένα θέμα που έχει μελετηθεί ευρέως από τους ερευνητές. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών είναι μικτά, αλλά υπάρχει μια γενική τάση που υποδηλώνει ότι οι εταιρείες με υψηλές επιδόσεις ESG έχουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις από τις εταιρείες με χαμηλές επιδόσεις ESG.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους τα δεδομένα ESG μπορεί να έχουν θετική επίδραση στην απόδοση της επιχείρησης.
Πρώτον, τα δεδομένα ESG μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν και να διαχειριστούν τους κινδύνους που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Η αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων μπορεί να οδηγήσει σε βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα, καθώς και σε μείωση των δαπανών.
Δεύτερον, τα δεδομένα ESG μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προσελκύσουν και να διατηρήσουν πελάτες και υπαλλήλους.
Οι καταναλωτές και οι εργαζόμενοι γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί όσον αφορά την περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα των εταιρειών.
Οι εταιρείες με ισχυρή στρατηγική ESG είναι πιο πιθανό να προσελκύσουν και να διατηρήσουν αυτούς τους πελάτες και εργαζόμενους, οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν στην οικονομική απόδοση της επιχείρησης.
Τρίτον, τα δεδομένα ESG μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν καινοτομίες.
Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων μπορεί να οδηγήσει σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Για παράδειγμα, οι εταιρείες που αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων τους μπορούν να έχουν σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Φυσικά, η επίδραση των δεδομένων ESG στην απόδοση της επιχείρησης δεν είναι πάντα θετική. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εταιρείες με υψηλές επιδόσεις ESG μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόσθετος κόστος ή περιορισμούς που μπορεί να μετριάσουν τα οικονομικά τους οφέλη. Ωστόσο, συνολικά, τα δεδομένα ESG μπορούν να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης.

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα δεδομένα ESG, είναι σημαντικό να τα συλλέξετε και να τα αναλύσετε με τρόπο που να είναι σχετικός με τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας. Παρακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Καθορίστε τους στόχους σας. Τι θέλετε να επιτύχετε με τα δεδομένα ESG; Θέλετε να βελτιώσετε την περιβαλλοντική απόδοσή σας; Να αυξήσετε την κοινωνική σας υπευθυνότητα; Να ενισχύσετε τη διακυβέρνησή σας;
  2. Επιλέξτε τα κατάλληλα δεδομένα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά δεδομένα ESG διαθέσιμα. Επιλέξτε τα δεδομένα που είναι πιο σημαντικά για τους στόχους σας.
  3. Αναλλύστε τα δεδομένα σας. Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα σας για να εντοπίσετε τάσεις και μοτίβα. Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε τις επιδόσεις σας.
  4. Δράστε με βάση τα ευρήματά σας. Μην αφήσετε τα δεδομένα σας να μαζευτούν σε έναν φάκελο. Χρησιμοποιήστε τα για να κάνετε αλλαγές στην επιχείρησή σας που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην απόδοσή σας.

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι με τη σωστή προσέγγιση, τα δεδομένα ESG μπορούν να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησής σας.

Comments are closed.