Η DS SMITH, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕ ΤΗ MONDELEZ INTERNATIONAL ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Η DS Smith, παγκόσμιος κατασκευαστής βιώσιμων λύσεων συσκευασίας από χαρτί, ανακοινώνει τη σύναψη της δεύτερης συνεχόμενης πενταετούς συμφωνίας αποκλειστικού προμηθευτή συσκευασιών από κυματοειδές χαρτόνι στην Ευρώπη με τη Mondelēz International

Η DS Smith, παγκόσμιος κατασκευαστής βιώσιμων λύσεων συσκευασίας από χαρτί, ανακοινώνει τη σύναψη της δεύτερης συνεχόμενης πενταετούς συμφωνίας αποκλειστικού προμηθευτή συσκευασιών από κυματοειδές χαρτόνι στην Ευρώπη με τη Mondelēz International, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες σνακ στον κόσμο με εμβληματικά παγκόσμια και τοπικά εμπορικά σήματα, όπως τα μπισκότα Oreo, LU, TUC και Belvita, τα baked snacks 7Days, τις σοκολάτες Cadbury Dairy Milk, Milka, και Toblerone, καθώς και το τυρί κρέμα Philadelphia.
Η συμφωνία συνιστά μια αποκλειστική συνεργασία και αποτελεί επέκταση των υφιστάμενων υπηρεσιών με δέσμευση για επέκτασή τους με κάθε ευκαιρία νέων προϊόντων. Θα επιφέρει περαιτέρω ανάπτυξη μιας ήδη καλά εδραιωμένης σχέσης, που η ηγέτιδα εταιρεία διεθνώς στα σνακ και η DS Smith διατηρούν τα τελευταία δέκα χρόνια.
Η αξία της συνεργασίας και της συν-δημιουργίας ως εργασιακή πρακτική εκτιμάται ιδιαίτερα τόσο από τη Mondelēz όσο και από την DS Smith και ενσωματώνεται στο πνεύμα της σύμπραξής τους. Ένα πνεύμα που θα επιτρέψει στις εταιρείες να αξιοποιήσουν περαιτέρω τα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης που εφαρμόζουν και να προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις βιώσιμης συσκευασίας σε μια κοινή πορεία καινοτομίας.
Και οι δύο εταιρείες έχουν ως γνώμονα μια προσέγγιση που εστιάζει στην ποιότητα, την αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της παραγωγικότητας. Ένας βασικός κοινός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα συνεχίσουν να είναι αξιόπιστες και ότι τα ράφια θα συνεχίσουν να τροφοδοτούνται με προϊόντα, ανεξάρτητα από τις πρωτοφανείς συνθήκες της αγοράς.
Νέες βιώσιμες λύσεις συσκευασίας, κατασκευασμένες από χαρτί πρόκειται να λανσαριστούν σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές. Οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν στενά για τη μείωση της χρήσης πλαστικών μίας χρήσης, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για την επίτευξη του στόχου των καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050.
Οι εταιρείες θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους για τη διαμόρφωση των πιο βιώσιμων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων συσκευασίας κατά την επόμενη πενταετία. Σε αυτό περιλαμβάνεται η μείωση των υλικών και η αύξηση της ανακυκλωσιμότητας σε όλες τις βασικές σειρές προϊόντων.
Η DS Smith και η Mondelēz θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τους Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού της DS Smith κατά τη συνδημιουργία νέων καινοτόμων λύσεων συσκευασίας, διασφαλίζοντας ότι κάθε νέα λύση θα αξιολογείται σε συνάρτηση με βασικούς δείκτες βιωσιμότητας, όπως η ανακυκλωσιμότητα, η κατανάλωση υλικών, ο μεγαλύτερος κύκλος ζωής των υλικών και των προϊόντων και η αποτελεσματικότερη λειτουργία ολόκληρων των εφοδιαστικών κύκλων. Η DS Smith ανέπτυξε αυτό το πρωτοποριακό εργαλείο, τους Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού, το οποίο ακολούθησε τις Αρχές Κυκλικού Σχεδιασμού που εφάρμοσε η εταιρεία, προκειμένου να βοηθήσει τις εταιρείες να μεταβούν σε μια πιο κυκλική οικονομία. Αυτό το πρωτοποριακό εργαλείο είναι το πρώτο στον κλάδο και παρέχει σαφείς ενδείξεις για τα δυνατά σημεία, αλλά κι εκείνα προς βελτίωση, κατά τον σχεδιασμό μιας συσκευασίας όσον αφορά τη βιωσιμότητα, καθώς και για το πού πρέπει να δοθεί η προσοχή.

Comments are closed.