SolarHub: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιτάχυνσης για Startups ηλιακής ενέργειας

Η υποβολή των αιτήσεων για το «SolarHub Acceleration Program» λήγει στις 30 Απριλίου 2024

Πρόσκληση σε Startups, επιχειρηματίες και ερευνητές για εκπαίδευση, δικτύωση και υποστήριξη σε τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας έχει ανοίξει στο πλαίσιο του προγράμματος «SolarHub Acceleration Program», που αφορά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και της ένταξης στην αγορά ιδεών τεχνολογιών και προϊόντων σχετικών με την ηλιακή ενέργεια.

Στο έργο «SolarHub», με τίτλο «A Greek-Turkish Solar Energy Excellence Hub to Advance European Green Deal» («Eλληνοτουρκικός Κόμβος Αριστείας Τεχνολογιών Ηλιακής Ενέργειας για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας»), που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο Horizon Europe (HORIZON), συμμετέχουν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ). Στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τις διασυνδέσεις μεταξύ πέντε ελληνικών και τουρκικών καινοτομιών στον τομέα της ηλιακής ενέργειας και να τις επεκτείνει σε ένα ενιαίο, υβριδικό, διασυνοριακό και διασυνδεδεμένο κόμβο αριστείας τεχνολογιών, βασισμένων στην ηλιακή ενέργεια με έμφαση στη γεωργία.

Στο έργο συμμετέχουν 21 εταίροι από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία και το Βέλγιο, που ανήκουν στην τετραπλή έλικα (ερευνητικοί / ακαδημαϊκοί φορείς, επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και κοινωνικοί φορείς). Επικεφαλής οργανισμός των Ελλήνων εταίρων είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά την πρόσκληση του έργου «SolarHub», που άνοιξε από την 1η Μαρτίου, αυτή εστιάζει σε Startups σε πρώιμο στάδιο (με διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των πέντε ετών), επιχειρηματίες και ομάδες ερευνητών, που εργάζονται σε τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι τελικά θα επιλεγούν, πρόκειται να λάβουν εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και τεχνική κατάρτιση, ενώ θα συμμετέχουν σε workshops, με σκοπό την ενίσχυση μιας ολιστικής προσέγγισης στην καινοτομία των λύσεων ηλιακής ενέργειας. Παράλληλα θα λάβουν καθοδήγηση σε επιχειρηματικότητα και στρατηγική και θα έχουν ευκαιρίες δικτύωσης μέσω εκδηλώσεων για σύνδεση με επαγγελματίες του κλάδου, συναδέλφους και πιθανούς συνεργάτες. Θα έχουν, άλλωστε, άμεση υποστήριξη για την αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης (όχι χρηματοδότηση) και αρχική πρόσβαση σε προκαταρκτικά σχέδια αιχμής (Pre-Designs), με σκοπό να τονωθούν οι δημιουργικές τους διαδικασίες.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την 1η Μαρτίου και λήγει στις 30 Απριλίου 2024. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η επιλογή των κατάλληλων εκ των αιτούντων θα ολοκληρωθεί στις 20 Μαΐου ενώ η υλοποίηση του προγράμματος έχει διάρκεια από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2024. Οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή αιτήσεων μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο: Πλατφόρμα F65 https://www.f6s.com/solarhub-ignition-2024/apply

Σημειώνεται ότι μέσα από το έργο «SolarHub», με τίτλο «A Greek-Turkish Solar Energy Excellence Hub to Advance European Green Deal» αναδείχτηκε η καλή πρακτική των ημιδιαφανών φωτοβολταϊκών που τοποθετήθηκαν σε πιλοτικό θερμοκήπιο στον αμπελώνα της εταιρείας «Τσάνταλης Α.Ε.», κοντά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Τα αμπέλια πέτυχαν δύο σοδειές τον χρόνο, μία τον Μάρτιο και μία τον Αύγουστο. Τα ημιδιαφανή φωτοβολταϊκά, που εγκατέστησε η εταιρεία «BriteSolar», είναι σαν τα κοινά φωτοβολταϊκά στοιχεία που βρίσκονται εγκατεστημένα σε τεράστιες εκτάσεις σε όλη τη χώρα, ωστόσο το κελί των φωτοβολταϊκών στοιχείων ενσωματώνεται σε έναν μεγαλύτερο φορέα, κατασκευασμένο από ειδικό υλικό που επιτρέπει να περάσουν συγκεκριμένα τμήματα της ηλιακής ακτινοβολίας, ωφέλιμα για τα φυτά που βρίσκονται από κάτω. Με τον τρόπο αυτό, οι καλλιέργειες λαμβάνουν το φως που απαιτείται για τις φωτοσυνθετικές διεργασίες και λειτουργίες, ενώ διασφαλίζονται σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και παράγεται ταυτόχρονα και ηλεκτρική ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά. Επιπλέον, τα φυτά προστατεύονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, αφού τα φωτοβολταϊκά παρεμβάλλονται μεταξύ του καιρού και του εδάφους.

Comments are closed.