Όμιλος Κοπελούζου: Συνεργασία με την General Electric για τη δημιουργία νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην Αλεξανδρούπολη

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών αφορά τη δημιουργία νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την τοπική οικονομία.

Η υπογραφή των συμβάσεων για την υλοποίηση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στην Αλεξανδρούπολη από τον όμιλο Κοπελούζου ανακοινώθηκε χθες.

Συγκεκριμένα υπεγράφησαν οι συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας του ομίλου Damco Energy και της General Electric, για την προμήθεια και την μακροχρόνια συντήρηση του κύριου εξοπλισμού για την Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου με φυσικό αέριο στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ισχύος 840 MW. Φορέας υλοποίησης της επένδυσης είναι η Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., 100% θυγατρική του ομίλου Κοπελούζου. Η μονάδα θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται εντός του έτους και αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2024.

Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση το έργο πρόκειται να τονώσει την τοπική οικονομία, τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο και κατά την φάση λειτουργίας του. Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου θα απασχοληθούν περί τα 600 άτομα, ενώ εκτιμάται ότι εν συνεχεία θα δημιουργηθούν 90 μόνιμες θέσεις εργασίας καθ’ όλη την περίοδο λειτουργίας του. «Επιπρόσθετα, και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα του ομίλου, η μονάδα θα καταστήσει ενεργειακό κόμβο την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, γεγονός που θα προσελκύσει περαιτέρω επενδύσεις και θα έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της ευρύτερης περιοχής», σημειώνει ο όμιλος.

Comments are closed.