Η «πράσινη» τεχνολογία στην Ελλάδα

Οι Ελληνικές spin offs και startups που δραστηριοποιούνται στον τομέα της «πράσινης» τεχνολογίας και καινοτομίας.

Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη τόσο απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όσο και στον κίνδυνο «διαρροής άνθρακα». Η χώρα μας συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) στηρίζοντας πλήρως την ευρωπαϊκή φιλοδοξία να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μείωσε τις εκπομπές επιβλαβών αερίων κατά 55% έως το 2020 και πλέον στοχεύει στην καθιέρωση κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Μέσω του επενδυτικού ευρωπαϊκού σχεδίου, ύψους τουλάχιστον 1 τρισ. ευρώ, για την επόμενη δεκαετία, που ευθυγραμμίζεται με τη Συμφωνία του Παρισιού και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει την
έρευνα προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά και τις επιχειρήσεις που θα αναλάβουν το επιπλέον κόστος της μετάβασης στην πράσινη οικονομία.

Η χώρα αναμένεται να λάβει συνολικούς πόρους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 72 δισ. ευρώ. Μέρος των πόρων αυτών θα πρέπει να διατεθεί στην έρευνα και στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών σε τομείς όπως η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των παραγόμενων προϊόντων.

Καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες αναπτύσσονται στα ελληνικά ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και σε ελληνικές spin-offs και Startups, εισάγοντας μοντέλα αξιοποίησης του ήλιου, του νερού και του ανέμου, τα οποία διαθέτει σε επάρκεια η Ελλάδα. Έλληνες ερευνητές έχουν αναπτύξει μία σειρά από καινοτόμα πράσινα πρότζεκτ, όπως είναι η παραγωγή αποδοτικότερων και ανθεκτικότερων μπαταριών και συσσωρευτών, η παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αξιοποίησή του σε κυψέλες (στοιχεία) καυσίμου, η ανάπτυξη δικτύων φόρτισης, η ανάπτυξη συστημάτων διάχυτης νοημοσύνης για τη λειτουργία των δικτύων των σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και συστημάτων για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για την αστική κινητικότητα, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανθεκτικές και βιώσιμες πόλεις. Αντίστοιχα νεοφυείς εταιρείες έχουν εφεύρει αθόρυβους συμπιεστές υδρογόνου για εφαρμογές σε πρατήρια αυτοκινήτων και οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη παραγωγής ενέργειας, τεχνολογικά συστήματα παρακολούθησης και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, πρωτότυπα ηλεκτρικά scooter κ.ά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Elevate Greece, ήδη στο μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων, όπου μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί 495 επιχειρήσεις σε αρκετούς κλάδους δραστηριοτήτων, περιλαμβάνονται 53 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πράσινη τεχνολογία.

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες από τις ελληνικές spin offs και Startups που αναπτύσσουν πράσινες τεχνολογίες:

Η ADVENT Technologies, που ιδρύθηκε το 2005 με πρωτοβουλία ερευνητών του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του ΙΤΕ και συνεργαζόμενων καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών και που δραστηριοποιείται στον τομέα των κυψελίδων καυσίμου και της τεχνολογίας υδρογόνου, εισήχθη πρόσφατα στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στο δείκτη Nasdaq. Η εταιρεία ειδικεύεται στην παραγωγή κυψελίδων καυσίμων (fuel cells) επόμενης γενιάς, που μετατρέπουν το υδρογόνο και άλλα ανανεώσιμα καύσιμα σε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια.

Η εταιρεία PCN Materials, τεχνοβλαστός του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ, παράγει φωτοκαταλυτικά υλικά που αποδομούν ρύπους και εξαφανίζουν βακτήρια και ιούς, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα του εισπνεόμενου αέρα κυρίως σε κλειστούς χώρους όπως νοσοκομεία, σχολεία, ξενοδοχεία, βιολογικοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας κ.ά. Εξαιρετικά αποτελεσματική έχει αποδειχθεί η δράση τους στην καταπολέμηση ασθενειών που σχετίζονται με το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, όπως το άσθμα και η βρογχίτιδα, που προκαλούνται από παθογόνους μικροοργανισμούς.

Η NEEST ιδρύθηκε ως τεχνοβλαστός του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» το 2017 με αποστολή την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου σε θέματα πράσινης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την παραγωγή τεχνογνωσίας και καινοτόμων εργαλείων στους παραπάνω τομείς, επενδύοντας σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης, μέσω και της συμμετοχής της σε ερευνητικά έργα.

Η CYRUS ιδρύθηκε το 2019 ως τεχνοβλαστός (spin-off) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», με σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου με χρήση μεταλλοϋδριδίων για τη συμπίεση αέριου υδρογόνου σε υψηλές πιέσεις. HCYRUS έχει βάλει τη δική της σφραγίδα στο πρώτο πρατήριο υδρογόνου, για τις ανάγκες μετακίνησης στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», έστω και στα όρια ενός ερευνητικού κέντρου.

Η BIO2CHP είναι μια spin-off του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που έχει στόχο την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση τεχνολογίας, η οποία αντιμετωπίζει τους μέχρι σήμερα τεχνικούς περιορισμούς και επιτρέπει τη χρήση στερεής υπολειμματικής βιομάζας προς παραγωγή «καθαρής» ενέργειας, τοπικά και σε μικρή κλίμακα. «Απαντά» επομένως στην ανάγκη του ανθρώπου για ενέργεια, με ένα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Η ΟΕΤ (Οrganic Εlectronic Τechnologies), που είναι εταιρεία τεχνοβλαστός του ΑΠΘ, επικεντρώνεται στη Νανοτεχνολογία Βιολογικών & Έντυπων Ηλεκτρονικών. Ιδρύθηκε το 2012 και ηγείται στην παραγωγή Roll-to-Roll πλήρως τυπωμένων οργανικών φωτοβολταϊκών (OPV) και στη μεγάλη περιοχή κατασκευής OLED και άλλων συσκευών OE, όπως τυπωμένων RFID, NFC και αισθητήρων, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Exothermia ΑΕ δημιουργήθηκε το 2007 ως εταιρεία spin-off του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής του ΑΠΘ. Με έδρα την Πυλαία, δραστηριοποιείται στο χώρο των εφαρμογών μηχανολογικού λογισμικού, που παρέχουν στην αυτοκινητοβιομηχανία τη δυνατότητα προσομοίωσης ολοκληρωμένων αντιρρυπαντικών διατάξεων κινητήρων, διαθέτοντας ανά τον κόσμο το πρωτοποριακό software AXISUITE. Με πολύ απλά λόγια, δημιουργεί και προσφέρει τα εργαλεία για τη «βελτιστοποίηση» των καταλυτών στα αυτοκίνητα των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών του κόσμου.

Η Clean Energy ιδρύθηκε το 2010 από ερευνητές του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτου Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ), με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη, προώθηση και εμπορευματοποίηση των καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί από το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στο πλαίσιο έργων εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης τα τελευταία 20 χρόνια.

Η εταιρεία farmB είναι μια εταιρεία τεχνοβλαστός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που προέκυψε ως αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (iBO / CERTH).

Το Smart Agro – Hub είναι τεχνοβλαστός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που ιδρύθηκε το 2021 με τη σύμπραξη 14 ακόμη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής, των τεχνολογιών πληροφορικής και αυτοματισμών, των ψηφιακών συστημάτων και ενέργειας. Στο επίκεντρο της δραστηριότητάς του, η ευφυής γεωργία και οι νέες «πράσινες»
τεχνολογίες.

Η εταιρεία Helbio ειδικεύεται σε καταλύτες και προηγμένες λύσεις για την παραγωγή υδρογόνου. Η εταιρεία είναι μία από τις πρώτες spin offs του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η StartupdomX από τη Θεσσαλονίκη έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η εταιρεία DTWISE δραστηριοποιείται στο πεδίο ΒigDataAnalytics, διαθέτοντας στην αγορά το «WiseWatch», μια εξελιγμένη εφαρμογή που παρακολουθεί και αναλύει σε πραγματικό χρόνο κάθε είδους ενεργειακά δεδομένα, σε κάθε τύπου επαγγελματική ή οικιακή εγκατάσταση, για την ορθή διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Η εταιρεία Brite Solar αναπτύσσει ενεργειακά αυτόνομες λύσεις γεωργίας, από ηλιακή ενέργεια συγκεκριμένα, μια και η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού απαιτεί μεγάλη αύξηση στην παραγωγή τροφίμων και παράλληλη αύξηση στη χρήση βασικών πόρων και ενέργειας, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τα κόστη. Η λύση της Brite Solar μπορεί να αντιμετωπίσει ριζικά την επερχόμενη διατροφική κρίση.

Η EcoResources παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και βιώσιμες λύσεις στους τομείς της χημείας, της γεωχημείας, της γεωλογίας, των γεωργικών τροφίμων, της μηχανικής, της βιοτεχνολογίας, των νανοϋλικών και των φαρμακευτικών προϊόντων.

Η Greener than Green Technologies ΑΕ είναι μια δυναμική και ανερχόμενη εταιρεία στο χώρο της επεξεργασίας αποβλήτων και της κυκλικής χρήσης υδάτινων πόρων.

Η Phee χρησιμοποιεί τα νεκρά φύλλα από τα φύκη PodisoniaOceanica, τα οποία ξεβράζονται σε τεράστιες ποσότητες στις ακτές της Μεσογείου και απορρίπτονται ως απόβλητα, με σκοπό τη δημιουργία προϊόντων (αξεσουάρ, έπιπλα, εσωτερική διακόσμηση, συσκευασίες).

Η Solmeyea, συνδυάζοντας αγροτεχνολογία και βιοτεχνολογία, με βιώσιμες, βέλτιστες πρακτικές κυκλικής οικονομίας για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που θεσπίστηκαν από τον ΟΗΕ, δραστηριοποιείται στην παραγωγή πρωτεϊνών από μικροφύκη χρησιμοποιώντας εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και λύματα ιχθυοκαλλιεργειών ως πρώτη ύλη για τη φωτοσυνθετική της διαδικασία.

Η GX Blocks Energy ειδικεύεται στην ανάπτυξη υπηρεσιών και αποκεντροποιημένων (decentralized) δικτύων στον τομέα της ενέργειας, με στόχο τη δημιουργία υβριδικών υπηρεσιών και νέων καινοτόμων προϊόντων στο οικοσύστημα του Βlockchain.

Η EVOTROPIA Ecological Finance Architectures ανήκει στην κατηγορία Green Fintech και ασχολείται με την ανάπτυξη οικολογικών επιχειρηματικών μοντέλων και χρηματοπιστωτικών εργαλείων. Η EVOTROPIA στην ουσία δημιουργεί ένα ψηφιακό χρηματιστήριο για την Βιομηχανική Συμβίωση, η οποία συνιστά και την καρδιά του πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενου όρου «Κυκλική Οικονομία». Σύμφωνα με τις αρχές της Βιομηχανικής Συμβίωσης, τα απόβλητα
μιας βιομηχανίας μπορούν να είναι χρήσιμοι πόροι για κάποια άλλη.

Η nvisionist είναι μία ελληνική Startup που ειδικεύεται σε εφαρμοσμένες λύσεις ψηφιακής τεχνολογίας, με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Μηχανική Μάθηση. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές λύσεις end-to-end που προσφέρει στον τομέα του Green Energy. Πιο συγκεκριμένα σχεδιάζει και παράγει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, αρκετές εταιρείες, είτε δραστηριοποιούνται στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας, είτε όχι, έχουν λάβει επίσης πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες και έχουν αναπτύξει καινοτόμα προγράμματα που έχουν ώς στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Μερικές από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες είναι οι εξής:

JUST GO ZERO TILOS

Το έργο Just Go Zero Tilos έχει σχεδιαστεί απο την Polygreen και υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Τήλου. Αφορά ένα τεχνολογικά προηγμένο, καινοτόμο σύστημα κυκλικής διαχείρισης όλων των ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται στην Τήλο με στόχο την πλήρη αξιοποίηση τους. Εφαρμόζεται με την ενεργή συμμετοχή νοικοκυριών, επιχειρήσεων και οργανισμών του νησιού και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί την Άνοιξη 2022.

H Polygreen είναι μια εταιρεία ηγέτης στον τομέα της κυκλικής οικονομίας παγκοσμίως. Με έμφαση στον προσεκτικό σχεδιασμό και την καινοτομία,
αλλά και εξελιγμένες εργαστηριακές αναλύσεις, η Polygreen εξειδικεύεται σε αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ EGREENO

Έρευνες δείχνουν ότι μεγάλο μέρος της οικολογικής καταστροφής που συντελείται τα τελευταία χρόνια στον πλανήτη μας, οφείλεται και στα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Σε αυτό το μείζον οικολογικό ζήτημα έρχεται
η Egreeno να δώσει την δική της «πράσινη» καινοτομία!

Η Egreeno είναι μια Ελληνική εταιρεία απορρυπαντικών στην πεδιάδα του Αξιού, στον νομό Κιλκίς. Παράγει και συσκευάζει οικολογικά καθαριστικά ανώτερης ποιότητας, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

  • εξαιρετικά υψηλό ποσοστό φυσικών συστατικών
  • αγνά και ασφαλή, χωρίς καμία επισήμανση
  • υποαλλεργικά, κατάλληλα για άτομα με αλλεργίες,
  • δερματολογικά ελεγμένα και πιστοποιημένα,
  • πιστοποιημένα Vegan/Cruelty-Free,

Τέλος, το 3% των εσόδων της σειράς Egreeno προσφέρεται στο Ελληνικό Ορφανοτροφείο στην Τανζανία «TOM». Τα απορρυπαντικά Egreeno πωλούνται σε επιλεγμένα super market και καταστήματα βιολογικών ειδών, και φυσικά στο eshop: www.egreeno.gr

Comments are closed.