Στη Βουλή οι AgTech Startups!

Ο κ. Ταραντίλης τόνισε τη σημασία του αγροδιατροφικού τομέα για την ανάπτυξη της ελληνικής και της παγκόσμιας οικονομίας.

Μία ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα συνεδρίαση με θέμα την τεχνολογική καινοτομία στον κλάδο της αγροδιατροφής πραγματοποίησε χθες 28-6-2022 η Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, υπό την προεδρία του Βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ, καθηγητή Χρήστου Ταραντίλη. Μεταξύ άλλων, προτάσεις και λύσεις στην αντιμετώπιση της σύγχρονης επισιτιστικής κρίσης έδωσαν τρεις Founders και CEOs εταιρειών τεχνολογικής καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ο κ. Ταραντίλης, κατά την εισαγωγική του ομιλία, τόνισε τη σημασία του αγροδιατροφικού τομέα για την ανάπτυξη της ελληνικής και της παγκόσμιας οικονομίας και παρέθεσε στοιχεία από τη μελέτη της EY και της Τράπεζας Πειραιώς «Ο ελληνικός αγροδιατροφικός τομέας αντιμέτωπος με προκλήσεις και ευκαιρίες».Στην Ελλάδα, η βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού διατηρεί την πρώτη θέση σε αριθμό επιχειρήσεων ανάμεσα στους κλάδους της μεταποίησης, αποτελώντας τον μεγαλύτερο εργοδότη της εγχώριας μεταποίησης, σε διεθνές επίπεδο, το ποσοστό συνεισφοράς του αγροτικού κλάδου στο παγκόσμιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) υπολογίζεται στο 4,3%.

Προσέθεσε ότι οι προκλήσεις στον κλάδο της αγροδιατροφής είναι πάρα πολλές, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, και γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει έγκαιρη προσαρμογή στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί από τις εξής παραμέτρους:
α) την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία έχει διαταράξει όλους τους κρίκους της αγροδιατροφικής εφοδιαστικής αλυσίδας (από την παραγωγική διαδικασία, την αποθήκευση των προϊόντων, τη διαχείριση των φορτίων και τη μεταφορά των προϊόντων στους τελικούς προορισμούς), με πιθανή συνέπεια την πρόκληση μεγάλης επισιτιστικής κρίσης,

β) το γεγονός ότι ο αγροδιατροφικός τομέας θα πρέπει μέχρι το 2050 να τρέφει 40% περισσότερους ανθρώπους και να έχει αυξήσει την παραγωγή τροφίμων κατά 70%,

γ) την κλιματική κρίση, που επιφέρει αλλαγές σε ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τον αγροδιατροφικό τομέα, όπως η σπατάλη τροφίμων, η αλόγιστη χρήση των υδάτινων πόρων, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η υποβάθμιση του εδάφους.

Σύμφωνα με τον κ. Ταραντίλη, η τεχνολογική καινοτομία έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των κρίσεων και των προκλήσεων και συγκεκριμένα:

  • στην επίτευξη ποιότητας, ιχνηλασιμότητας και αειφορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου αγροδιατροφής,
  • στην αποτελεσματική καλλιέργεια των αγρών, τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του αγροδιατροφικού τομέα και τη βιώσιμη διατροφή τού συνεχώς αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού,
  • στην αύξηση της παραγωγικότητας, χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους, ελαχιστοποιώντας το κόστος για τους αγρότες,
  • στην προστασία των αποθηκευμένων τροφίμων και τη μείωση της σπατάλης τους,
  • στη διευκόλυνση της ανάπτυξης συνεργειών ανάμεσα σε όλα τα μέλη του οικοσυστήματος του αγροδιατροφικού τομέα, και φυσικά,
  • στην προστασία της υγείας των αγροτών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε τον λόγο στους προσκεκλημένους ομιλητές, Γεώργιο Βαρβαρέλη, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Augmenta, Νικόλαο Ζώτο, Συνιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Future Intelligence και Δρ. Σωτήρη Μπαντά, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Centaur, οι οποίοι ως ιδρυτές τριών πολύ δραστήριων εταιρειών τεχνολογικής καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα έδωσαν παραδείγματα αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων στον χώρο αυτό και διατύπωσαν προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστημάτος της τεχνολογικής καινοτομίας στη χώρα μας.

Comments are closed.