Η Δίρφυς ανακατασκεύασε το εποχικό πυροσβεστικό κλιμάκιο στην Κάτω Στενή Ευβοίας

Η εταιρεία έχει ως στόχο την εξασφάλιση της δυνατότητας διαμονής ομάδας πυροσβεστών ενόψει καλοκαιριού, όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι αυξημένος.

Η εταιρεία εμφιάλωσης νερού Δίρφυς ΑΕ πραγματοποίησε την πλήρη ανακατασκευή του εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου στο όρος Δίρφυς με στόχο την εξασφάλιση της δυνατότητας διαμονής ομάδας πυροσβεστών ενόψει καλοκαιριού, όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι αυξημένος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω ενέργεια αποτελεί την ελάχιστη αναγνώριση της εταιρίας στο σημαντικό έργο που επιτελεί το Πυροσβεστικό Σώμα.

Ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών νομού Ευβοίας, Περικλής Κουλκουβίνης, δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά τη Δίρφυς για την ουσιαστική συμβολή της στο έργο μας. Με την εν λόγω χορηγία η εταιρία αποδεικνύει έμπρακτα την ευαισθητοποίηση στη διαφύλαξη της ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής και του φυσικού περιβάλλοντος».

Σύμφωνα μα την εταιρία, οι πρόσφατες πυρκαγιές που υπέστη το νησί της Εύβοιας έχουν καταστήσει επιτακτική την ανάγκη της υποστήριξης της περιοχής. Η Δίρφυς με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και το περιβάλλον αποφάσισε να συμβάλλει οικονομικά, με αυτή της την κίνηση, με στόχο τη βέλτιστη προετοιμασία των τοπικών αρχών κατά των ενδεχόμενων πυρκαγιών.

Comments are closed.