D20 LTIC: Η Ελλάδα «ξεκλειδώνει» πράσινες επενδύσεις

Μέλος του D20 LTIC έγινε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο της G20 και έχει ως στόχο την επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) είναι πλέον νέο μέλος του D20 LTIC, που λειτουργεί στο πλαίσιο της G20 και «ξεκλειδώνει» πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το D20 LTIC λειτουργεί στο πλαίσιο της G20 για να διευκολύνει περισσότερες μακροπρόθεσμες, πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις και να επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Werner Hoyer, χαιρέτισε την ένταξη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) ως νέου μέλους του D20 Long-term Investors Club (D20-LTIC). Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι θα παραμείνει ως συμπρόεδρος του οργανισμού, έπειτα από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ομίλου για την παράταση της θητείας του για δύο ακόμη χρόνια.

Η Διοικούσα Επιτροπή του D20 LTIC συνεδρίασε στο περιθώριο της συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G20 και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών στο Ντενπασάρ της Ινδονησίας και καλωσόρισε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ως έναν από τους δύο νέους οργανισμούς που εντάσσονται ως μέλη. Το δεύτερο νέο μέλος είναι η PT Sarana Multi Infrastruktur (PTSMI), ο εθνικός φορέας της Ινδονησίας για την ανάπτυξη υποδομών.

Το D20-LTIC λειτουργεί στο πλαίσιο της Ομάδας των 20 (G20) για την προώθηση του ρόλου της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης και βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο. Ο Πρόεδρος Hoyer είναι συμπροεδρεύων του D20 LTIC από το 2019, μαζί με τον Δρ. Ibrahim Almojel, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Βιομηχανικής Ανάπτυξης της Σαουδικής Αραβίας (SIDF).

Με την προσθήκη των δύο νέων μελών της, το D20 LTIC αποτελείται πλέον από 24 οργανισμούς, μεταξύ άλλων μακροπρόθεσμους επενδυτές, όπως η ΕΤΕπ, η γερμανικές και ιταλικές εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες KfW και CDP, η Σαουδική SIDF και άλλα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που χρηματοδοτούν την οικονομική ανάπτυξη, κρατικά επενδυτικά ταμεία, συνταξιοδοτικά ταμεία, δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικά ταμεία.

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, Βέρνερ Χόγιερ, δήλωσε: «Είναι πραγματικά τιμή μου που η θητεία μου ως επικεφαλής του D20 LTIC παρατείνεται σήμερα στο Ντενπασάρ. Πρόκειται για ένα ξεκάθαρο σημάδι της εμπιστοσύνης που επιδεικνύει η διεθνής κοινότητα επενδυτών στην ΕΤΕπ μέσω του νέου της βραχίονα EIB Global και στην ικανότητά μας να προσφέρουμε αποτελεσματικές λύσεις για τις μεγάλες επενδυτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος. Οι επενδύσεις στις υποδομές μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό μοχλό της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι επενδύσεις είναι πράσινες, βιώσιμες και με κοινωνική συνείδηση. Η συνεργασία με την G20 για το ξεκλείδωμα ζωτικής σημασίας επενδύσεων για υποδομές και η εντατική συνεργασία για πιο αποτελεσματικά χρηματοδοτικά μέσα και για την προετοιμασία έργων, θα αποτελέσουν τις κορυφαίες μου προτεραιότητες.

Είμαι επίσης στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στο D20 LTIC. Η διασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, να καινοτομούν, να δημιουργούν θέσεις εργασίας και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που εντείνονται από τον COVID-19, είναι ο κοινός στόχος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ομίλου ΕΤΕπ. Η HDB είναι μια βασική πηγή χρηματοδότησης για τις ελληνικές ΜμΕ και τις ελληνικές τράπεζες και μπορεί να αναλάβει επιχειρηματικό κίνδυνο που συνήθως δεν αναλαμβάνουν οι εμπορικές τράπεζες. Το D20 είναι σε θέση να προσθέσει αξία τόσο στην HDB όσο και στους Έλληνες πολίτες μέσω της γνώσης, της τεχνογνωσίας και των έξυπνων χρηματοοικονομικών μέσων που διαθέτει, τα οποία διευκολύνουν την καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές επιχειρήσεις και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας».

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου, δήλωσε: «Η εξωστρέφεια χρειάζεται παραγωγικές διασυνοριακές συνεργασίες. Είναι μεγάλη τιμή για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να συμμετέχει στο D20-Long Term Investors Club! Η HDB είναι ένας αναπτυξιακός θεσμός που στηρίζει με πολλαπλά εργαλεία την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Στόχος μας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, σε συνδυασμό με την αύξηση της απασχόλησης και την επίτευξη κριτηρίων ESG».

Μια παγκόσμια κινητήρια δύναμη για πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις.

Το D20 LTIC συνεργάζεται με το G20 και άλλες συναφείς πολυμερείς πλατφόρμες για την παροχή γνώσεων από εμπειρογνώμονες, ηγετικής σκέψης και λύσεων βέλτιστων πρακτικών, με σκοπό να ξεκλειδώσει περισσότερες πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις σε όλο τον κόσμο. Ο οργανισμός παρέχει επίσης ένα φόρουμ για τα μέλη του ώστε να μοιράζονται πολύτιμες γνώσεις και ιδέες σχετικά με τις παγκόσμιες επενδύσεις.

Η D2 LTIC έχει στόχο την αύξηση των επενδύσεων σε πράσινες και βιώσιμες υποδομές παγκοσμίως και αξιοποιεί ζωτικές επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα σε έργα του δημόσιου τομέα.

Comments are closed.