ΔΕΗ: Αυξημένη λειτουργική κερδοφορία το 2022 – 1,8 δισ. ευρώ για τη στήριξη των καταναλωτών

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων της εταιρείας σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν στα 953,7 εκατ. ευρώ

Αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, μείωση του χρέους και συνεισφορά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης ύψους 1,8 δισεκ. ευρώ ανακοίνωσε η ΔΕΗ για το 2022, παρά τη μεγάλη – όπως επισημαίνει – αύξηση των λειτουργικών δαπανών, και κυρίως των δαπανών για αγορές ενέργειας και για φυσικό αέριο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν απόψε:

– Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε 953,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 82 εκατ. (9,4%) σε σχέση με το 2021. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 26 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 149,8 εκατ. ευρώ το 2021 και τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 8,9 εκατ. έναντι ζημιών 18,4 εκατ. το 2021.

– Η συνεισφορά στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης έφθασε το 1,8 δισ. (έναντι 800 εκατ. το 2021). Το ποσό αυτό προκύπτει από την στήριξη του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης μέσω της παρακράτησης εσόδων στην δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την στήριξη των πελατών μέσω των τιμολογίων και την έκτακτη εισφορά στην δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

– Το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά 501 εκατ. ευρώ στα 1,38 δισ. ευρώ.

– Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, δικαιώματα εκπομπής CO2, λιγνίτη τρίτων και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 4.911 εκατ. ευρώ (141,4%) σε σχέση με το 2021.

– Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 686,2 εκατ. ευρώ έναντι 437,9 εκατ. ευρώ το 2021 και κατευθύνθηκαν κυρίως στα δίκτυα διανομής και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε:

«Η ΔΕΗ κατάφερε μέσα στο 2022 να ανταπεξέλθει στις άνευ προηγουμένου συνθήκες μεταβλητότητας και αβεβαιότητας που επικράτησαν στις αγορές όλη τη χρονιά, υλοποιώντας παράλληλα το επιχειρηματικό της σχέδιο, ενώ συνέβαλε και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με συνεισφορά συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ μέσω της στήριξης του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, της στήριξης των πελατών της μέσω των τιμολογίων και της έκτακτης εισφοράς που κατέβαλε για την δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτά τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα της λειτουργικής μας κερδοφορίας κατά τα 3 τελευταία χρόνια, με το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να κυμαίνεται στην περιοχή των 0,9 δισ., παρά τις πρωτόγνωρες καταστάσεις όπως η πανδημία της Covid-19 και η ενεργειακή κρίση.

Ταυτόχρονα, μπορέσαμε να αντιστρέψουμε την αύξηση του καθαρού χρέους η οποία καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του έτους, διατηρώντας την ρευστότητά μας σε υψηλά επίπεδα, αλλά και αυξάνοντας τις επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ και δικτύου διανομής.

Προχωρήσαμε σε επιλεκτικές εξαγορές στην Ελλάδα και επίσης συμφωνήσαμε με την Enel να αποκτήσουμε το σύνολο της καθετοποιημένης παρουσίας της στη Ρουμανία, την οποία βλέπουμε σαν μια μοναδική ευκαιρία που ταιριάζει απόλυτα στην στρατηγική μας, τόσο σε γεωγραφικό, όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο και μάλιστα σε μια ελκυστική αποτίμηση!

Παράλληλα, προχωρούμε το επενδυτικό μας σχέδιο στις ΑΠΕ στην Ελλάδα με έργα περίπου 600MW, είτε σε λειτουργία, είτε κατασκευασμένα, με στόχο να προσεγγίσουμε το 1GW περίπου μέχρι το τέλος του 2023.

Συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο μετασχηματισμό της ΔΕΗ και στην υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου, τηρώντας τη δέσμευσή μας για διανομή μερίσματος το 2024 με βάση τα κέρδη του 2023.

Αναφορικά με τη συμφωνία εξαγοράς στην Ρουμανία, επικεντρωνόμαστε στην ολοκλήρωση της συναλλαγής έως το τρίτο τρίμηνο του 2023 και αμέσως μετά θα παρουσιάσουμε το επικαιροποιημένο μας συνολικό στρατηγικό σχέδιο στην επενδυτική κοινότητα».

Comments are closed.