Έργο Σκουριών: Επανεκκινεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της χώρας

Βέλτιστος περιβαλλοντικός σχεδιασμός για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Η Ελληνικός Χρυσός αναπτύσσει τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική με υπευθυνότητα, ασφάλεια και υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι αναλύονται στη νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, η οποία πρόσφατα εγκρίθηκε κατόπιν διεξοδικής διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία. 

Σήμερα, η εταιρεία είναι πλέον σε θέση να επανεκκινήσει τις εργασίες για την κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου μεταλλείου των Σκουριών και να προχωρήσει στην πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, ξεκλειδώνοντας πολλαπλά οφέλη σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

 

Το νέο μεταλλείο των Σκουριών θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της καινοτόμου μεθόδου ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων που επιτρέπει την ασφαλή διαχείριση και πιο αποτελεσματική αποθήκευση τους. Η χρήση της εν λόγω τεχνολογίας θα οδηγήσει σε μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έως και 40%, καθώς απελευθερώνεται σημαντική επιφάνεια γης που θα δεσμευόταν για την αποθήκευση των καταλοίπων στην υγρή τους μορφή. Παράλληλα, η εν λόγω τεχνολογία επιτρέπει τη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης του νερού και την επαναχρησιμοποίησή του στην παραγωγική διαδικασία, ελαχιστοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κατανάλωση των φυσικών υδάτινων πόρων. 

Επιπρόσθετα, μέσω της λιθογόμωσης, μιας ακόμη καινοτόμου και βιώσιμης τεχνολογίας, τα μεταλλευτικά κατάλοιπα θα επαναχρησιμοποιούνται μαζί με άλλα στείρα υλικά για την πλήρωση τόσο των υπόγειων στοών, όσο και του επιφανειακού ορύγματος. Επιπλέον, η εταιρεία έχει δεσμευτεί για την επαναφορά της γης στην πρότερη φυσική της κατάσταση αμέσως μετά το τέλος της μεταλλευτικής δραστηριότητας και γι΄αυτό το σκοπό η αποκατάσταση του επιφανειακού χώρου εξόρυξης θα πραγματοποιείται σχεδόν παράλληλα με την υπόγεια δραστηριότητα.

 

Για την διασφάλιση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, με το μέγιστο δυνατό επίπεδο λογοδοσίας, η εταιρεία εφαρμόζει το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, ένα από τα πιο εξελιγμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη, με πάνω από 400 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου, με μετρήσεις αναρτώμενες σε πραγματικό χρόνο σε δημοσίως προσβάσιμη ειδική ανοιχτή πλατφόρμα στο διαδίκτυο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Σκουριές, λόγω των σημαντικών επιβεβαιωμένων αποθεμάτων που τις καθιστούν ένα παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό κοίτασμα χρυσού-χαλκού και μια σημαντική νέα πηγή εφοδιασμού της ευρωπαϊκής, αλλά και της παγκόσμιας αγοράς με κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως ο χαλκός, θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε ένα σπουδαίο μεταλλευτικό κέντρο διεθνώς.

Comments are closed.