Δυο νέα, υπερσύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα στον στόλο του Δήμου Ιλίου

Η παραλαβή τους έγινε στο πλαίσιο της Δράσης του ΑΣΔΑ με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για τους Δήμους της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας»

Με απώτερο στόχο τη διαρκή ανανέωση του στόλου και την επέκταση της ηλεκτροκίνησης στα οχήματα που διαθέτει, ο Δήμος Ιλίου απέκτησε δύο ακόμα υπερσύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η παραλαβή τους έγινε στο πλαίσιο της Δράσης του ΑΣΔΑ με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για τους Δήμους της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας» και τα νέα οχήματα δεν εκπέμπουν ρύπους, έχουν χαμηλό κόστος λειτουργίας, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και ευαισθητοποιούν την τοπική κοινωνία στο ζήτημα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:

«Στον Δήμο Ιλίου διαθέτουμε διαχρονική βούληση και έναν γενικότερο σχεδιασμό για τη δημιουργία μιας πράσινης πόλης, με βιώσιμο χαρακτήρα και ανθρώπινο πρόσωπο. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε θέσει σε προτεραιότητα τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, δρομολογώντας και υλοποιώντας μια σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τους αιρετούς συνεργάτες μου και τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου που έχουν μετατρέψει αυτή την προτεραιότητα σε έργο».

Comments are closed.