Πεκίνο: Αναπτύσσει συστήματα διαχείρισης του αποτυπώματος άνθρακα για τα παραγόμενα προϊόντα

Παράλληλα, προβλέπεται η οργάνωση μιας τράπεζας πληροφοριών αποτυπωμάτων άνθρακα και η προώθηση της οργάνωσης συστήματος για την καταγραφή και την επικαιροποίηση προϊόντων ως προς τις προδιαγραφές της παραγωγής τους.

Η Κίνα θα επιταχύνει την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης του αποτυπώματος άνθρακα για τα παραγόμενα προϊόντα, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το Πεκίνο.

Η εγκύκλιος εκδόθηκε από κοινού από την Επιτροπή Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC) και τέσσερα άλλα κυβερνητικά όργανα δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη από την Κίνα ενός συστήματος διαχείρισης των αποτυπωμάτων άνθρακα, σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες.

Παράλληλα, προβλέπεται η οργάνωση μιας τράπεζας πληροφοριών αποτυπωμάτων άνθρακα και η προώθηση της οργάνωσης συστήματος για την καταγραφή και την επικαιροποίηση προϊόντων ως προς τις προδιαγραφές της παραγωγής τους.

Comments are closed.