Το προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ εκτιμάται στα 81,5 έτη το 2023

Στην Ελλάδα το προσδόκιμο ζωής υπολογίζεται στα 81,6 έτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

To προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 81,5 έτη το 2023, αυξημένο κατά 0,9 έτη από το 2022 και κατά 0,2 έτη σε σύγκριση με το προ της πανδημίας επίπεδο του 2019. Στην Ελλάδα ο αριθμός αυτός υπολογίζεται στα 81,6 έτη.

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τα προσωρινά στοιχεία για το προσδόκιμο ζωής που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Σε 15 χώρες, το προσδόκιμο ζωής υπερέβη τον μέσο όρο της ΕΕ, με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής να καταγράφεται στην Ισπανία (84,0 έτη), την Ιταλία (83,8 έτη) και τη Μάλτα (83,6 έτη).

Αντίθετα, το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής καταγράφηκε στη Βουλγαρία (75,8 έτη), τη Λετονία (75,9) και τη Ρουμανία (76,6).

Σε σύγκριση με το επίπεδο πριν από την πανδημία το 2019, 18 χώρες της ΕΕ παρουσίασαν αύξηση του προσδόκιμου ζωής το 2023, ενώ 2 χώρες παρέμειναν σταθερές και σε 6 παρατηρήθηκε μείωση. Η μεγαλύτερη αύξηση εκτιμάται στη Ρουμανία (+1,0 έτος), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (+0,8 έτη), τη Βουλγαρία, την Τσεχία, το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα (όλες με αύξηση +0,7 έτη).

Αντίθετα, η Αυστρία και η Φινλανδία κατέγραψαν τις μεγαλύτερες μειώσεις (-0,4 έτη η καθεμία), ακολουθούμενες από την Εσθονία και τις Κάτω Χώρες (-0,2 έτη).

Comments are closed.