Η Παρατήρηση της Γης μπορεί να οδηγήσει σε Οικονομική Ανάπτυξη 3,8 Τρισ. δολαρίων έως το 2030.

Ενισχύοντας τις Προσπάθειες για το Κλίμα και τη Διατήρηση της Φύσης

Τα δεδομένα παρατήρησης της Γης μπορούν να εκτοξεύσουν την παγκόσμια ανάπτυξη και να εξαλείψουν έως και 2 δισεκατονιάδες τόνους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ετησίως – ποσότητα ισοδύναμη με τις ετήσιες εκπομπές 476 εκατομμυρίων αυτοκινήτων που κινούνται με βενζίνη.

Η παγκόσμια αξία των δεδομένων Παρατήρησης της Γης προβλέπεται να αυξηθεί από τα 266 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα σε πάνω από 700 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, ανταγωνιζόμενη το ΑΕΠ χωρών μεσαίου μεγέθους.

Η ευρύτερη παγκόσμια υιοθέτηση βασικών τεχνολογιών – όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα ψηφιακά μοντέλα και η τεχνολογία για το κλίμα – μπορεί να ξεκλειδώσει βιώσιμες και καινοτόμες λύσεις για το κλίμα και τη φύση.

Μια νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που δημοσιεύθηκε παρουσιάζει τη διπλή οικονομική και περιβαλλοντική αξία των δεδομένων Παρατήρησης της Γης (EO), τα οποία έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε σωρευτικά οικονομικά οφέλη άνω των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως έως το 2030, ενώ παράλληλα προωθούν ένα ευρύ φάσμα λύσεων για το κλίμα και τη φύση.

Η έκθεση Ενίσχυση της Παγκόσμιας Αξίας της Παρατήρησης της Γης, που δημοσιεύθηκε σε συνεργασία με την Deloitte, ενσωματώνει τις απόψεις μιας ομάδας 40 ηγετών σε θέματα βιομηχανίας, τεχνολογίας και κλίματος, που δεσμεύονται στην προώθηση της βιώσιμης αξίας μέσω εφαρμογών Παρατήρησης της Γης. Η έκθεση αναλύει τις οικονομικές δυνατότητες των τεχνολογιών Παρατήρησης της Γης σε διάφορους τομείς και δείχνει πώς η αυξημένη υιοθέτησή τους παγκοσμίως θα μπορούσε να προωθήσει τη μετακίνηση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών καυσαερίων και θετικής προς τη φύση.

“Η Παρατήρηση της Γης αποτελεί ζωτικό συστατικό της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης”, δήλωσε ο Jeremy Jurgens, Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής του Κέντρου για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. “Συγκλίνει με την Τεχνητή Νοημοσύνη, τους ψηφιακούς διδύμους και την τεχνολογία για το κλίμα, προσφέροντας ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων για οικονομική ευημερία και βιώσιμη ανάπτυξη.”

Ενώ έξι τομείς αναμένεται να αποκομίσουν το 94% της προβλεπόμενης οικονομικής αξίας της Παρατήρησης της Γης – γεωργία, εξόρυξη, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, κυβέρνηση, ηλεκτρική ενέργεια, αλυσίδα εφοδιασμού και μεταφορές, ασφάλειες και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες – οργανισμοί σχεδόν από όλους τους τομείς και τις βιομηχανίες μπορούν να ωφεληθούν από αυτές. Κλειδί σε αυτό αποτελεί η διπλή αξία που προσφέρουν τα δεδομένα Παρατήρησης της Γης, μέσω άμεσων περιβαλλοντικών οφελών που μεταφράζονται σε έμμεσα οικονομικά.

Για παράδειγμα, στον κλάδο της γεωργίας, η παροχή στους αγρότες καλύτερων πληροφοριών σχετικά με την υγεία των φυτών μπορεί να βελτιώσει την απόδοση των καλλιεργειών, ενώ παράλληλα η λίπανση και η άρδευση γίνονται πιο βιώσιμες. Στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, και ιδιαίτερα στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τα δεδομένα Παρατήρησης της Γης μπορούν να βοηθήσουν τις οργανώσεις να κατανοήσουν και να μετριάσουν καλύτερα τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, λαμβάνοντας υπόψη επενδυτικές αποφάσεις που ευνοούν περιβαλλοντικά βιώσιμα περιουσιακά στοιχεία. Αυτά και άλλα παραδείγματα δείχνουν πώς οι δεδομενο-οδηγούμενες αποφάσεις μπορούν να ωφελήσουν τόσο το περιβάλλον όσο και το ισοζύγιο.

“Καθώς τα δεδομένα Παρατήρησης της Γης γίνονται ολοένα και πιο προσιτά, οργανισμοί σε σχεδόν όλους τους κλάδους μπορούν να ωφεληθούν από αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες βιωσιμότητας”, δήλωσε η Jennifer Steinmann, ηγέτιδα Βιώσιμης Ανάπτυξης της Deloitte Global. “Τα δεδομένα της Γης μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο βοηθώντας τις οργανώσεις να κατανοήσουν τις επιπτώσεις και τις εξαρτήσεις τους από τη φύση, να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς βιωσιμότητας και να διαμορφώσουν στρατηγικές που συμβάλλουν σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών καυσαερίων και θετικής προς τη φύση.”

Σύμφωνα με την έκθεση, η παγκόσμια αξία των δεδομένων Παρατήρησης της Γης θα μπορούσε να αυξηθεί από τα 266 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα σε λίγο πάνω από 700 δισεκατομμύρια δολάρια σε έξι χρόνια – ποσό που ανταγωνίζεται το ΑΕΠ μιας μεσαίου μεγέθους οικονομίας όπως το Βέλγιο (628 δισεκατομμύρια δολάρια) – και θα μπορούσε να προσθέσει μια σωρευτική συνεισφορά 3,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο ΑΕΠ μεταξύ 2023 και 2030. Η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται να αποκομίσει το μεγαλύτερο μερίδιο της αξίας της Παρατήρησης της Γης έως το 2030, φτάνοντας σε μια πιθανή αξία 315 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Αφρική και η Νότια Αμερική αναμένονται να σημειώσουν το μεγαλύτερο ποσοστιαίο ποσοστό ανάπτυξης.

Επιπλέον, τα δεδομένα Παρατήρησης της Γης έχουν τη δυνατότητα να εξαλείψουν 2 δισεκατομμύρια τόνους αερίων του θερμοκηπίου ετησίως – ποσότητα ισοδύναμη με τις εκτιμώμενες ετήσιες εκπομπές 476 εκατομμυρίων αυτοκινήτων που κινούνται με βενζίνη, που είναι περίπου διπλάσιος αριθμός από τα συνολικά αυτοκίνητα που υπάρχουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιο γενικά, η αυξημένη χρήση δεδομένων Παρατήρησης της Γης θα μπορούσε να ενθαρρύνει την καινοτομία, να προωθήσει την αποδοτικότητα και να βοηθήσει τους ηγέτες να διαχειριστούν καλύτερα τους κινδύνους.

Παρόλο που η υπόσχεση αυτών των τεχνολογιών είναι ευρεία, η αύξηση της υιοθέτησής τους σε διάφορους τομείς και γεωγραφικές περιοχές δεν είναι χωρίς προκλήσεις, σύμφωνα με τη νέα έκθεση. Τα εμπόδια περιλαμβάνουν την περιορισμένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις εφαρμογές Παρατήρησης της Γης, την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, τα αποσπασματικά πρότυπα και τη δυσκολία πλοήγησης στο περίπλοκο τοπίο της αγοράς Παρατήρησης της Γης – όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε περιορισμένη υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ενημερωμένη και προορατική χάραξη πολιτικής και ηγεσία θα είναι απαραίτητες για να ξεκλειδωθούν και να μεγιστοποιηθούν οι μεταμορφωτικές οικονομικές και περιβαλλοντικές ευκαιρίες που προσφέρει η Παρατήρηση της Γης. Η συνεργατική δράση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας – με εστίαση στην τόνωση της ζήτησης, την προώθηση της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλων ενεργοποιητικών τεχνολογιών και τη θέσπιση βασικών προτύπων που απαιτούνται για να καταστεί η Γή πανταχού παρούσα – θα είναι απαραίτητη για την ώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την ωφέλεια του πλανήτη για τις επόμενες γενιές.

Η Παρατήρηση της Γης παρουσιάζει μια σημαντική ευκαιρία για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η αυξημένη υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας σε διάφορους τομείς και γεωγραφικές περιοχές θα απαιτήσει συνεργατική δράση και καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση των υπαρχόντων εμποδίων.

Comments are closed.