ΥΠΕΝ: Μόνο ενεργειακά αποδοτικά κτίρια για το Δημόσιο από το 2022

Στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 38% έως το 2030

Μόνο ενεργειακά αποδοτικά κτίρια θα αγοράζει και θα μισθώνει το Δημόσιο από το 2022 και το 2023 αντίστοιχα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση που κατατέθηκε στη Βουλή. Συγκεκριμένα από 1ης.1.2022, τα κτίρια που αγοράζει το Δημόσιο θα πρέπει να κατατάσσονται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β’, και από 1η.1.2026 να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Ειδικά, για τους φορείς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, το κτίριο απαιτείται να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από 1η.1.2022 και εφεξής.

Για τις μισθώσεις προβλέπεται ότι τα κτίρια απαιτείται να ανήκουν τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β’ από 1ης.1.2023 και να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από 1ης.1.2026 και ειδικά, για φορείς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, το κτίριο απαιτείται να ανήκει τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β’ από 1ης.1.2023 και να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από 1ης.1.2026.

Με το ίδιο νομοσχέδιο, καθορίζεται ο στόχος για τη μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2030 κατά 38% σε σχέση με το 2017 σε όλους τους οικονομικούς τομείς (βιομηχανία, μεταφορές, επιχειρήσεις, οικιακός). Ως μέτρα για την επίτευξη του στόχου, ορίζονται η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κατοικίας, κτιρίων του δημοσίου, του τριτογενή τομέα και των βιομηχανικών μονάδων, το καθεστώς επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και οι ανταγωνιστικές διαδικασίες σε συνδυασμό με αποδοτική θέρμανση-ψύξη από ΑΠΕ.

Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης μέσω των οποίων θα δίνονται χρηματοδοτικές ενισχύσεις σε τεχνικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε τομείς όπως ο βιομηχανικός και ο τριτογενής τομέας. Η διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας προβλέπεται να διεξαχθεί με βασικό γνώμονα την οικονομική αποδοτικότητα των παρεμβάσεων.

Με το ίδιο νομοσχέδιο θεσμοθετείται η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και ΕΕ για την υπόθεση παράβασης του ανταγωνισμού σε σχέση με τη λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα θεσπίζεται υποχρέωση της ΔΕΗ να προχωράει στην πώληση ανά τρίμηνο συγκεκριμένων ποσοτήτων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας, διαδικασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει.

Comments are closed.