Elevate Greece: Το νέο καινοτόμο πρόγραμμα ενίσχυσης startup εταιριών αγροδιατροφής

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα, πρόκειται για ένα πλέγμα ενίσχυσης για νεοφυείς επιχειρήσεις αγροδιατροφής, εκτός αστικών κέντρων.

Συνεργασία του Elevate Greece με τις περιφέρειες

Από την χαρτογράφηση του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων, όπως αναφέρει ο υφυπουργός, ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την χαρτογράφηση του οικοσυστήματος είναι η ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια.

Συγκεκριμένα ο Δήμας σημειώνει: «Η κατανομή του 47% των νεοφυών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στην περιφέρεια Αττικής είναι ένα στοιχείο που μας απασχολεί, καθώς η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δεν είναι μια υπόθεση που αφορά μόνο τα αστικά κέντρα, αλλά το σύνολο της επικράτειας. Ήδη μελετάται ένα στοχευμένο πλέγμα πολιτικών, μέσω της συνεργασίας του Elevate Greece με τις περιφέρειες ώστε να ενισχυθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις, που βρίσκονται εκτός των αστικών κέντρων και απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα».

Επιπλέον, όπως υπογραμμίζει ο Δήμας, η γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, σχεδιάζει για το νέο ΕΣΠΑ σημαντικές δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς. Ο τομέας της αγροδιατροφής παραμένει από τους βασικούς πυλώνες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 με στόχο την αποτελεσματικότερη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με την έρευνα και την καινοτομία.

Αποτελεσματικότερη σύνδεση γεωργικής οικονομίας με την έρευνα και τη χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογιών

Με αφορμή τα στοιχεία για την συμμετοχή της αγροδιατροφής στην πλατφόρμα του Elevate Greece, και στην ερώτηση εάν μπορεί η Ελλάδα να καινοτομεί αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία και την έρευνα στην αγροτική παραγωγή ή απλώς συνεχίζεται η πατροπαράδοτη εμπειρική γεωργία ο υφυπουργός δηλώνει:

«Αναμφισβήτητα η χώρα μας διαθέτει εύφορη γη, πλούσια ηλιοφάνεια, ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες με σπάνια χλωρίδα και πανίδα, προκειμένου να αναπτύξει την αγροτική της οικονομία και παραγωγή. Αυτό, όμως, που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στο βαθμό που θα μπορούσαμε, είναι να συνδέσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο τη γεωργική οικονομία και την παραγωγή με την έρευνα και την επιχειρηματικότητα, σε συνδυασμό με τη χρήση των νέων καινοτόμων τεχνολογιών. Ο στόχος είναι η ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων, η αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και φυσικά η αύξηση του ΑΕΠ του πρωτογενούς τομέα.

Η Ελλάδα έχει το προνόμιο να διαθέτει εξαιρετικό ερευνητικό και επιχειρηματικό ταλέντο το οποίο πρέπει να εφοδιάσουμε με τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας να καταστεί διεθνώς ανταγωνιστικότερο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων που πετυχαίνουν σπουδαία επενδυτικά αποτελέσματα και συμφωνίες με διεθνείς οίκους, μεγάλης εμβέλειας. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον ώστε να εξελιχθούν περισσότερες καινοτόμες ιδέες σε βιώσιμες επιχειρήσεις.

Η αποτελεσματικότερη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας και της εξειδικευμένης γνώσης με την αγροτική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα αποτελεί ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, αλλά και μια πρόκληση που δεν θα έχει μόνο οικονομικό αντίκτυπο, αλλά και κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είναι γεγονός πως κάποιοι από τους ανταγωνιστές μας στον αγροδιατροφικό τομέα, όπως πχ το Ισραήλ, η Ολλανδία και άλλες χώρες της ΕΕ, πετυχαίνουν πολλαπλάσια στρεμματική απόδοση με την χρήση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών σε κάποιες ποικιλίες προϊόντων.

Αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον βέλτιστο τρόπο τις δυνατότητες του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουμε αλλά και των εργαλείων που υπάρχουν πλέον στην έρευνα, την τεχνολογία και στο οικοσύστημα καινοτομίας.

Σχεδιάζουμε τα εργαλεία ώστε να μπορούμε να πετύχουμε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας, η οποία αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και την επιστημονική-ερευνητική γνώση, στοχεύει στην βελτίωση των παραγωγικών αποτελεσμάτων και προκαλεί πολλαπλά οφέλη στην αγροτική συγκομιδή, αλλά και στο περιβάλλον. Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου εγχειρήματος μπορεί να καταστήσει τον ελληνικό πρωτογενή τομέα εκ των πρωταγωνιστών στην ευρωπαϊκή αγορά και όχι μόνο».

Comments are closed.