Energean: Μεγάλη διάκριση για την καλύτερη ενεργειακή στρατηγική ESG στην Ευρώπη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του CFI αναδείχθηκε πρώτη εταιρεία στην καητγορία Best ESG Energy Growth Strategy Europe για το 2020.

Energean βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για την Καλύτερη Ενεργειακή Στρατηγική στην Ευρώπη (Best ESG Energy Growth Strategy Europe 2020) σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social, Governance – ESG) από τον οργανισμό CFI.co (Capital Finance International).   

Υπενθυμίζουμε πως ο CFI.co είναι ένας οργανισμός έντυπων και ψηφιακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με έδρα το Λονδίνο και έμφαση στους τομείς των επιχειρήσεων, των χρηματοδοτήσεων και της οικονομίας. Ο CFI.co έχει θεσπίσει ένα Πρόγραμμα Βραβεύσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για πρόσωπα και οργανισμούς που συνεισφέρουν σημαντικά στη σύγκλιση των οικονομιών και στη δημιουργία ωφελειών για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Stakeholders) στις κοινωνίες που επηρεάζονται από τη δραστηριότητά τους.  

Στο σκεπτικό της βράβευσης της Energean, , οι κριτές  του CFI.co , όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τόνισαν τη δραστηριότητα της εταιρείας σε 9 χώρες, τη στράτευση της για την υλοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και στη δέσμευσή της για μηδενικό ισοζύγιο σε εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ως το 2050 

Στην ανακοίνωση τους, οι κριτές επισημαίνουν μια σειρά από επιπλέον λόγους για τη βράβευση. Πρώτον, η εταιρεία ακολουθεί τις συστάσεις του Task Force on Climate Related Financial Disclosure που καθορίζουν τον τρόπο δημοσιοποίησης στοιχείων σε θέματα πολιτικής για το Κλίμα. Με βάση την πρωτοβουλία του Carbon Disclosure Project, η Energean έχει συμπεριληφθεί στο 1/3 των επιχειρήσεων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων με την καλύτερη αξιολόγηση. Δεύτερον, με την εξασφάλιση της ηλεκτροδότησης του Πρίνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εταιρεία πέτυχε να μηδενίσει τις έμμεσες εκπομπές Scope 2 των αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Κατάφερε επίσης, να μειώσει σημαντικά τις συνολικές εκπομπές στο πλαίσιο του Scope 1, δηλαδή τους ρύπους που εκπέμπονται άμεσα από δραστηριότητες άμεσα ελεγχόμενες από μία επιχείρηση. Τρίτον, η εταιρεία έχει ως άμεσο στόχο να μειώσει την ένταση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο μισό του μέσου όρου της βιομηχανίας έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων. Επιπλέον η εταιρεία απασχολεί εργαζόμενους με συνολικά 23 διαφορετικές εθνικότητες, ενώ το 1/3 της διοίκησής της αποτελείται από γυναίκες. Τέλος, η Energean έχει ως προτεραιότητα την ευημερία των εργαζομένων της, ενώ προάγει την υιοθέτηση υγιεινών συνθηκών και τρόπου ζωής μέσα από μία σειρά δραστηριότητες και online προγράμματα, με έμφαση και στα προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία COVID-19.  

Σε κοινή τους δήλωση, ο Διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, Βασίλης Τσέτογλου και η Επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Ίλια Ρήγα ανέφεραν τα εξής: «Αποτελεί μεγάλη τιμή και χαρά για όλους μας στην Energean η δεύτερη συνεχόμενη βράβευση της εταιρείας από τον CFI.co για την Καλύτερη Ενεργειακή Στρατηγική σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Είναι σίγουρα μια δικαίωση των προσπαθειών της διοίκησης και των εργαζομένων μας σε καθημερινή βάση που καθιστά ακόμη πιο ισχυρή τη δέσμευσή μας για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει, ώστε να αποτελούμε μια εταιρεία πρότυπο όχι μόνο για την βιομηχανία έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων, αλλά για το επιχειρείν συνολικά. Ευχαριστούμε θερμά τους κριτές του CFI.co για την αναγνώριση του Ήθους της Energean και της πρακτικής εφαρμογής του στην καθημερινότητα του οργανισμού μας». 

 

 

 

 

Comments are closed.