Το real estate «ηγείται» του πολέμου ενάντια στην υπερθέρμανση του πλανήτη

Η πανδημία του COVID-19 θα τελειώσει όπως και οι προηγούμενες πανδημίες. Ωστόσο, η υπερθέρμανση του πλανήτη δυστυχώς έχει έρθει για να μείνει.

Η κρίση του COVID-19 έχει ρίξει φως σε μια άλλη γνωστή κρίση που έχει τις δυνατότητες να βλάψει εκθετικά την ανθρωπότητα σε σημείο χωρίς επιστροφή, την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αν θέλουμε να αποφύγουμε τις πολλαπλές συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη, θα πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας, ξεκινώντας τώρα. 

Μπορούν η ψηφιοποίηση και η καινοτομία να επιτρέψουν στην αγορά των ακινήτων και της κατασκευής  να προετοιμαστεί για ένα βιώσιμο μέλλον; 

Ο κλάδος των κατασκευής είναι ένας από τους μεγαλύτερους συντελεστές στην παγκόσμια υπερθέρμανση. Ευθύνεται για το 40% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα. Επίσης, σύμφωνα με την Transparency Market Research ο όγκος των παγκόσμιων οικοδομικών αποβλήτων προβλέπεται να διπλασιαστεί σε 2,2 δις τόνους έως το 2025 

Τα καλά νέα είναι ότι σε μια πραγματικότητα όπου η κατασκευή είναι γεμάτη ανεπάρκειες, όπως σπατάλη ενέργειας, υψηλό κόστος, χαμηλότερο κέρδος και σπατάλη υλικών, υπάρχει χώρος για σημαντική βελτίωση. Επιπλέον, η κρίση μπορεί να είναι σημαντικός καταλύτης για την αλλαγή και να δημιουργήσει ευκαιρίες για νέα μεθόδους λειτουργίας του κλάδου και νέες πρακτικές διαχείρισης.  

Οι τεχνολογίες αιχμής έχουν τη δυνατότητα αύξησης της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας, του ελέγχου των απορριμμάτων, αλλά και απαντήσεις σε ερωτήματα που αναζητούσε ο κλάδος για δεκαετίες. Στη δεκαετία του 1960 κυκλοφόρησε το πρώτο Βιομηχανικό Ρομπότ – «Unimate 3». Ήταν το πρώτο βήμα προς την πρόοδο και τον μετασχηματισμό, που μας έφερε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Παρά τις σημερινές εξελίξεις όμως, η αυτοματοποίηση στο real estate και την κατασκευή παραμένει μια πρόκληση. Τα εργοτάξια είναι γεμάτα εκπλήξεις και αβεβαιότητα, και οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να λειτουργούν συχνά οριακά και σε ακραία και σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Είναι ακόμα μια βιομηχανία εντάσεως εργασίας, όπου η αυτοματοποίηση κρίνεται απαραίτητη. 

Η χαμηλή παραγωγικότητα του κλάδου και συγκεκριμένα η χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας, παραμένει τροχοπέδη στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση καινοτομικών μεθόδων με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζεται η αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά. Υπάρχουν τεχνολογίες που μπορούν να αντικαταστήσουν παραδοσιακές εργασίες και να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγικότητα. Χρησιμοποιούνται ήδη έξυπνα αυτόνομα ρομπότ  πολλαπλών χρήσεων για τα εργοτάξια, όπως στην επίστρωση τοίχων: στόκος, εξωτερική μόνωση και φινίρισμα, σκυρόδεμα, αστάρι, κόλλες, κ.α. Τα drones επίσης, είναι μια άλλη κομβική τάση, π.χ. για τη συλλογή δεδομένων υψηλής ανάλυσης ή να βελτιώσει υπηρεσίες τοπογραφίας. 

Οι τεχνολογίες, AI και ML θα αυτοματοποιήσουν πολλές εργασίες κατασκευής με πρωτόγνωρους τρόπους. Συγκεκριμένα, υπάρχουν Για παράδειγμα, Startups που χρησιμοποιούν AI και πλατφόρμες IoT σε γερανούς για να μετατρέψουν οποιαδήποτε τοποθεσία σε ένα έξυπνο, πεδίο συλλογής δεδομένων και αυτοματοποιούν τη λήψη αποφάσεων επί τόπου. Μεγάλη ποσότητα οικοδομικών απορριμμάτων οφείλεται σε κακή διαχείριση. 

38% των υπευθύνων εργοταξίων δηλώνουν ότι οι ελλιπείς και αναχρονιστικές διαδικασίες οφείλονται για την αναποτελεσματικότητα. Το 45% αναφέρει ότι αφιερώνει περισσότερο χρόνο από το αναμενόμενο σε μη βέλτιστες δραστηριότητες. Υιοθετώντας πολλά από τα αναπτυσσόμενα ψηφιακά εργαλεία, το management θα μπορούσε να βελτιωθεί και σε συνδυασμό με τη λήψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, οι αποφάσεις θα ήταν περισσότερο τεκμηριωμένες και ο προγραμματισμός εργασίες αποδοτικότερος. Όσο εντυπωσιακή και αν είναι η καινοτομία και οι εφαρμογές της θα μείνει καινή ουσία αν δεν αξιοποιηθεί από τους εμπλεκόμενους. 

Η καινοτομία οδήγησε την κατασκευή και την αγορά των ακινήτων σε μεγάλη ανάπτυξη στο παρελθόν και είναι επιβεβλημένο να μείνει ο κλάδος ανοικτός στις νέες προτάσεις της τεχνολογίας. Η πανδημική κρίση θα τελειώσει όπως και άλλες πανδημίες παλιότερα. Ωστόσο, η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι μια άλλη ιστορία και δυστυχώς είναι εδώ για να μείνει μαζί μας. Όταν θα χτυπήσει, θα χτυπήσει δυνατά, και με βαριές και μόνιμες συνέπειες. 

Η καινοτομία και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών θα μπορούσε γίνουν το «εμβόλιο» μας που θα μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε για την επόμενη κρίση που έρχεται, και να επιτρέψει στον κλάδο της κατασκευής ακινήτων να ευδοκιμήσει. 

 

Comments are closed.