ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο ύψους 300 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ελάχιστο ποσό του κοινού ομολογιακού δανείου ορίζονται τα 200 εκατ. ευρώ ενώ, η διάρκεια του θα είναι επτά έτη.

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 300 εκατ. ευρώ προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τρίτης. 

Αναλυτικότερα, ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας, ποσού έως 300 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 200 εκατ. ευρώ, με διάρκεια επτά έτη. Επίσης, αποφάσισε τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και την διάθεσή τους προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Το ομολογιακό δάνειο θα εκδοθεί με βάση το πλαίσιο ομολόγου συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας της εταιρείας το οποίο εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση του, θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας και θα προβλέπει την προσαύξηση του επιτοκίου του ομολογιακού δανείου κατά 0,20%, σε περίπτωση μη επίτευξης από την εταιρεία του στόχου αειφορικής επίδοσης. 

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του ομολογιακού δανείου και της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές. 

Comments are closed.